Lånetid

Lånetiden är normalt fyra veckor. Material som är mycket efterfrågat lånas ut på kortare tid. Sista återlämningsdag anges på lånekvittot. Återlämning kan ske på alla folkbibliotek i länet. Du kan begära att få ett återlämningskvitto på dina återlämnade lån, be personalen om detta innan återlämningen genomförts. Återlämning av böcker som är lånade på bibliotek som inte ingår i länssamarbetet är inte möjligt.