Låtsasimperiet

I boken Låtsasimperiet skriver Todd om det amerikanska imperiet, som han anser vara en koloss på lerfötter. Trots USA:s kulturella och militära dominans lider man av ett handelsunderskott som på sikt kommer att ruinera landet.

Sovjetunionens fall kom som en överraskning för många analytiker. Emmanuel Todd förutspådde dock sovjetsystemets slutliga sammanbrott redan 1976 (La Chute final: 1976).

USA:s andel av världsproduktionen minskar stadigt (EU har idag 2007 större andel av världsproduktionen än USA) och för att upprätthålla systemet med överkonsumtion försöker USA ta kontroll över olja och marknader genom sin militära dominans. USA:s involvering i mellanöstern är ett tydligt tecken på det.

Todd anser att Europa och Japan inte bör rätta sig efter USA, utan söka samarbete med Ryssland med sina stora olje- och gas-resurser för bättre att  kunna stå emot USA:s dominans försök.

En mycket intressant bok ur ett geopolitiskt synfält med en hel del intressanta slutsatser skrivet på ett underfundigt och lättsamt sätt.

Emmanuel Todd är född 1951 och är sociolog, antropolog, demograf och historiker och jobbar för närvarande på Institut national d’études démographiques i Paris.

Audience:

Tags:

Friday, October 24, 2014