Luleå 400 år

Den 12 juli 1621 fick Luleå stadspriviliger (se faktaruta). Staden låg från början i nuvarande Gammelstads kyrkby, men flyttade till sitt läge vid kusten efter det att hamnen blivit för grund. Kyrkbyn ingår i UNESCOs världsarvslista sedan 1996 och besöks årligen av turister från hela världen. Luleå blev sedemera hamn- och stålstaden, vars arv är synligt än idag från hamnkranens siluett till Luleå tekniska universitets forskning kring stålframställning.

Forskarnas bästa boktips

Forskarna Curt Persson och Roine Viklund

Curt Persson, biträdande universitetslektor och forskare i historia samt Roine Viklund, universitetslektor och forskare i historia, är båda till vardags verksamma vid Luleå tekniska universitet.

Roine Viklund leder på heltid forskningsprojektet som ska utforska och belysa Luleås 400-åriga historia. Projektet ska bland annat utmynna i en bok om Luleå, i vilken båda forskarna bidrar med sin kunskap och står för huvuddelen av texterna. I boken får vi följa med på en vindlande färd som inleds på 1500-talet och slutar 2021. Vad passar bättre än att i väntan på detta praktverk få några boktips av skribenterna?

Forskarnas bästa boktips

 1. Malmudden

  Subtitle: folkhemmet i Luleå
  By: Petersen, Karl
  Language:
  Swedish
  Published: 2018
  Classification: Odgl-cz Luleå
  Available as: Book
 2. Luleåbornas 50-tal

  By: Åkerlund, Thomas E:son
  Language:
  Swedish
  Published: 2017
  Classification: Ncchz Luleå
  Available as: Book
 3. En gammal Norrbottensbygd

  Subtitle: anteckningar till Luleå sockens historia
  By: Nordberg, Albert
  Language:
  Swedish
  Published: 1970
  Classification: Ncchz Luleå Socken
  Available as: Book
 4. Luleå stads historia

  Subtitle: 1621-1921
  By: Steckzén, Birger
  Language:
  Swedish
  Published: 1921
  Classification: Ncchz Luleå
  Available as: Book


 

 

Ta del av föreläsningar om Luleås historia

Faktaruta

Vad är stadsprivilegier?

Borgarna i Luleå ville bedriva handel. Det fick inte vem som helst göra utan det krävdes en form av tillstånd från kung Gustav II Adolf. Kravet var att de måste bilda en styrelse (magistrat), vilket kan jämföras med dagens kommunstyrelse. När borgarna bildat magistratet så fick Luleå ”stadsprivilegier”, det vill säga rätten för borgerskapet att bedriva handel. 

Vad var Luleå innan?

Luleå var en socken innan den blev stad. När borgarna i Luleå ansökte om stadsprivilegier, då blev centrum kring kyrkan ”stad” och allt annat runt omkring fortsatte vara socken. Vid flytten av centrum till nuvarande Luleå så återgick Gammelstads kyrkby till att vara socken igen.1971 avskaffades begreppen stad och stadsprivilegier i samband med en landsomfattande kommunreform.

Fler boktips

Luleå stadsarkivs årsböcker och andra utgivningar är en rik skatt att ösa ur för den som är intresserad av fördjupad läsning om Luleås historia. Klicka på "Visa fler titlar" under respektive titel för att se fler böcker.

 1. Stadsarkivets årsbok

  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Ncchz Luleå
  Available as: Book
Show more...

 1. Luleå under 60-talet

  Subtitle: ett urval från fotografens Gunnar Bergboms reportagebilder
  By: Warg, Stefan
  Language:
  Swedish
  Published: 2019
  Classification: Ncchz Luleå
  Available as: Book
Show more...

Journalfilm från 1951 om byggandet och invigningen av biografen Forellen i Luleå.

Tags:

Written by: Webbredaktionen Monday, July 12, 2021