Måne över hyreshus

Maria Vedins tionde diktsamling väcker tankar kring vad som är på väg att hända med den norrländska landsbyggden och med småstadssamhället – och hur människorna som bor där påverkas av allt detta.

Ett exempel:

vit materia

tyngre än jorden

än vattnet och näckrosorna

det är som att någon trampat ner mig i en myr

kvävd, offrad, men bevarad

när ska nåden komma

En känsla av melankolisk hopplöshet når mig när jag läser denna och övriga dikter i diktsamlingen. Det lappländska landskapet är närvarande som en vacker men ödslig kuliss. Småstadens gråhet tar överhanden och går mot sin undergång, liksom berättarjaget som lever i den.

Men trots denna dystra ton finns något förtröstansfullt gömt mellan raderna. I sökande efter förståelse, utifrån ursprung. Naturen, samhället och människan – är på väg att kvävas, gå mot sin egen död – men andas fortfarande…

Utgiven på Bokförlaget Edda, 2013

Du kan läsa mer om Maria Vedin på Norrbottensförfattare.se.

Skrivet av Michaela Rings / gästskribent

Audience:

Tags:

Review by: Webbredaktionen Tuesday, October 14, 2014