Mörkrets furste

En fantasyroman om brott, kärlek, katastrofer och krig. Utspelas i ett slags alternativt tidigt 1900-tal där ångbilar puttrar runt på vägarna

1975 gavs denna bok ut. Författaren använder sig på ett parodiskt, men ändå nog så respektfullt, sätt av kolportageromanens stilgrepp. Enligt Nationalencyklopedin är kolportageromanen en enkelt utformad men omfångsrik berättartyp inom triviallitteraturen, ofta utgiven i häftesform och spridd till bred publik av vandrande försäljare, så kallade kolportörer. Den egentliga kolportageromanen byggde på spänningseffekter och handlade i regel om brott och kärlek, och hade i Sverige sin storhetstid i slutet av 1800-talet.

Och brott, kärlek, katastrofer och krig på en hög nivå handlar Mörkrets furste om, i ett slags alternativt tidigt 1900-tal där ångbilar puttrar runt på vägarna, medan luftrummet är fylld av olika slags ballongsfarkoster. En pikant detalj i sammanhanget är att Norges försök att ta sig ur unionen med Sverige brutalt slagits ner i det stora nordiska broderkriget. Men det är en liten detalj i en väv där ädla hjältar slåss mot mörka krafter som vill omstörta nationer och hela samhällen, där det inte alltid är givet vilka som är ädla och vilka som representerar de omstörtande mörka krafterna.

Samtidigt lurar alltid en livshotande fara bara runt hörnet i varje avslutat kapitel, i väntan på att himlen ska falla ner över en intet ont anande större del av mänskligheten.

Delta, 1975.

Audience:

Tags:

Review by: Kristian Priemel Thursday, October 16, 2014