Manga Classics: Sense and Sensibility

Den som tvivlar på att en bild säger mer än tusen ord borde bläddra i manga-versionen Jane Austens Sense and Sensibility. Visserligen är historien densamma men bildmässigt så presenteras systrarna Dashwood och de andra karaktärerna från Austens roman på ett nytt och oväntat sätt.

Intrigen kretsar runt systrarna Dashwoods väg till kärlek och lycka. När Elinor Dashwood har en eftertänksam natur så är Marianne Dashwood mer emotionellt utåtriktad. Även om båda systrarna får sina hjärtan krossade så slutar historien lyckligt

Manga Classics: Sense and Sensibility kan bäst beskrivas som en mash-up där mangans emotionellt uttrycksfyllda bildspråk kolliderar med de mer känslomässigt tillbakahållna ideal som präglar Austens berättande. Upprördhet markeras med tydliga svettdroppar och när någon av karaktärerna är riktigt bakslug så glimtar en liten huggtand till i deras självgoda leenden.

Ursprungshistorian har bearbetats på ett skickligt sätt där bärande nyckelscener ges det utrymme som de kräver när andra partier, som främst existerar för att transportera handlingen framåt, kan ha komprimerats till en bildruta. 

Även om Manga Classics: Sense and Sensibility är på engelska så är språket inte svårare än att boken kan fungera på en nybörjarnivå.

Audience:

Tags:

Review by: Magnus Svartvall Friday, February 10, 2017