Meänkieli

Veppipaikat Bibblo.se ja Polarbibblo ja kansanpiplioteekit läänin 14 kunnassa - met olema yhessä Piplioteekit Norrbottenissa! Webbplatserna Bibblo.se och Polarbibblo tillsammans med folkbiblioteken i länets 14 kommuner - tillsammans är vi Biblioteken i Norrbotten!

Bibblo.se – sinun tikitaalinen piplioteekki /ditt digitala bibliotek

Jos kirja jonka sie halvat lukea oon lainattu ulos sie saatat varata sen ja sinut panhaan jonhoon. Sie saatat kans pitentää laina-aikaa kirjoile joita sulla oon kotona. Ainua mitä sie tarttet oon piplioteekkikortti ja siihen pin-kooti.

Om den bok du vill läsa är utlånad kan du reservera den och hamnar i en kö. Du kan också förlänga lånetiden på det du har hemma. Allt du behöver är ett bibliotekskort med pinkod.

Kirjalisuutta täysile / Vuxna

 1. Meänmaa

  Språk:
  Meänkieli
  Publiceringsår: 2021
  Klassifikation: Allmänna tidskrifter och allmänna serier
  Finns som: Tidskrift
 2. Elämän ja kuoleman kynsissä

  Av: Tuomas Larsson, Kerstin
  Språk:
  Meänkieli
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Finsk-ugrisk och altaisk skönlitteratur
  Finns som: Bok
Visa fler titlar...

Kirjalisuutta kläpile ja nuorile / Barn och unga

 1. Totte ja Malin

  Av: Wolde, Gunilla
  Språk:
  Meänkieli
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Finsk-ugrisk och altaisk skönlitteratur
  Finns som: Bok
 2. Totte leipoo

  Av: Wolde, Gunilla
  Språk:
  Meänkieli
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Finsk-ugrisk och altaisk skönlitteratur
  Finns som: Bok
 3. Kyllikki ja kevä

  Av: Alarcón, Meri
  Språk:
  Meänkieli
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Finsk-ugrisk och altaisk skönlitteratur
  Finns som: Bok
Visa fler titlar...

Artiklar

Lär dig mer om språket

Meänkielen sanakirja - testa och sök!

Mervi Erkheikki inspirerar dig till att prata meänkieli!

Länkar

minoritet.se

Piplioteekissä / I biblioteket

Kirjan- ja filminlainaamisen lisäksi piplioteekissä tapahtuu paljon muuta. Sielä järjestethään kaikenlaisia ohjelmaaktiviteettiä ja näyttelyitä – niin piä silmälä sinun piplioteekkiä.

Förutom att låna böcker, filmer med mera så händer det mycket annat på biblioteken. Det anordnas många olika programaktiviteter och utställningar – så håll koll på ditt eller dina bibliotek.

Barnens första språk / Kläpin ensimäinen kieli

Att läsa, sjunga och leka med ord är ett bra sätt att få språket att växa. Därför delar biblioteken ut en bok till alla små barn och det finns böcker på olika språk att välja bland. Och ju tidigare du och ditt barn börjar desto bättre.

Lukea, laulaa ja leikitellä sanoitten kans oon hyvä malli kasuattaa kieltä. Sen vuoksi Piplioteekit jakava kirjan kaikile pienile kläpile ja sielä löytyy kirjoja eri kielilä mistä saattaa valita. Ja mitä varemin sie ja sinun lapsi alatta, sitä parempi. Kläpin ensimäinen kieli

Polarbibblo

Turvalinen veppi kläpile alla 12 vuen. Täälä kläpit saava puhheenvuoroa. Net saattava riitata, kirjottaa selityksiä, runoja eli kirjatipsiä. Kaikki mitä kläpit kirjottava piplioteekin henkilökunta kattoo läpi ennenko net julkasthaan. Täälä oon muuta mukavaa mitä saattaa tehhä niinku lukea, saa kirjaesityksiä muilta kläpiltä, pelata peliä ja kuunela veppikirjaa Missäs oon Noran pulkka? monela eri kielelä. Katto Polarbibblo.se >>>

En säker webb för barn upp till 12 år. Här får barnen göra sin röst hörd. Det gör barnen genom att rita, skriva berättelser, dikter eller boktips. Allt som barnen skickar in tar bibliotekspersonal hand om innan det publiceras. Här finns annat roligt att göra som att läsa, få boktips av andra barn, spela spel och lyssna på webboken Var är Noras pulka? på en massa olika språk.

Piplioteekkikortti /Bibliotekskort

Piplioteekkikortila sie saatat esimerkiksi lainata kirjoja, avisia, mysikkiä ja käyttää meän tikitaalista palvelua. Mene sinun piplioteekhiin ja laita kortti. Muista ette sie tarttet henkilötunnustuksen.

Piplioteekkikortti ei maksa mithään mutta jos sulla katoa se niin se maksaa ette laittaa uuen. Pinkootila joka oon kytketty sinun korthiin sie saatat tehhä paljon asioita suohraan meän yhtheisellä veppipaikala.

Med ett bibliotekskort kan du låna exempelvis böcker, tidningar, musik och använda våra digitala tjänster. Gå till ditt bibliotek om du vill skaffa dig ett kort. Tänk på att du måste kunna legitimera dig.

Ett bibliotekskort kostar inget men om du tappar det kostar det att skaffa ett nytt. Med en pinkod kopplad till kortet kan du göra många av dina ärenden direkt här på vår gemensamma webbplats.

Kontakti / Kontakt

Jos oon kysymyksiä veppipaikasta niin ota yhtheyttä redaktion@bibblo.se
Jos oon kysymyksiä lainaamisesta, lainanuusimisesta ja varraamisesta niin ota yhtheyttä sinun paikalisen piplioteekin kans.

För frågor om webbplatsen kontakta redaktion@bibblo.se
För frågor om lån, omlån och reservationer tar du kontakt med ditt lokala bibliotek.