Mentorer för unga skrivande

Är du mellan 10 och 18 år och tycker om att skriva?

Drömmer du om att bli författare och vill lära dig att använda ord för att beskriva det du tänker och känner? Nu kan du få hjälp av en riktig författare!

Vilka kan ansöka om en författare som mentor? Det kan du som är mellan 10 - 18 år och bor i Boden, Haparanda, Luleå eller Piteå. Det finns 2 platser för varje kommun. Tillsammans med mentorn bestämmer du när ni ska träffas. Träffarna sker på biblioteket.

Anmäl dig senast 12 maj.

Anmälningsformulär Mentorsprogrammet 2019

Målsman/jag (om du fyllt 13) godkänner att Mentorsprojektet hanterar mina personuppgifter

Behandling av personuppgifter: Uppgifterna kommer inte sparas digitalt efter anmälningstiden har gått ut. Det är bara projektledningen som kommer hantera samtliga anmälningar och mentorerna endast de två adepter som de blir tilldelade. All information kommer att förstöras efter urvalsprocessen är klar för de som inte kom med och efter projektets avslut för de som blir adepter.

    Här kan du bekanta dig med mentorerna:

    Therese Henriksson – Boden

    Pelle Lindblom - Luleå

     Lina Stoltz - Piteå

    Minna Paananen – Haparanda