Mot nya världar

Mänskligheten står på randen av att ge sig ut i rymden, och i bakgrunden finns hotet om total förintelse genom kärnvapenkrig.

Detta är en science fiction-roman skriven bara 8 år efter 2:a världskrigets slut 1945, och kärnvapenhotet var en bister realitet. Atombomber hade fällts över Hiroshima och Nagasaki, och de två supermakterna USA och Sovjet rustade sig med nukleära massförstörelsevapen i något som kallades för terrorbalans och kalla kriget.

Efter 2:a världskriget fanns ett antal anglosaxiska sf-författare som funderade över världsalltet och människan uppgift däruti. Visserligen låg förintelsehotet levande, och böcker skrevs om atomkriget, men det fanns också en tydlig strömning som ville bejaka en framtid för mänskligheten som en del av universum.

I boken hejdas de två supermakternas rymdprogram av utomjordingar. Varför de dyker upp talar de inte om. De är inte några elakingar, köttätande ödlor som gömmer sig bakom människohud, men inte heller några jovialiska altruister som bara vill allas bästa. Utomjordingarnas utseende är en överraskning, och deras uppgift likaså. Denna sorts science fiction-berättelse med hisnande perspektiv för mänsklighetens framtid har sammanfattats i ett engelskt uttryck ”Sense of wonder”.

Och nog är det lite bävan som känns när boken är färdigläst.

Audience:

Tags:

Review by: Kristian Priemel Wednesday, June 10, 2015