Nils Edén: Demokratins statsminister

2021 är det hundra år sedan det första allmänna valet till den svenska riksdagens andra kammare där män och kvinnor hade lika rösträtt.

Allmän rösträtt?

Nåja. Det fanns rösträttshinder (även kallat rösträttsstreck) kvar 1921. När rösträtten infördes fick man exempelvis inte rösta om man var på obestånd, (konkurs eller beroende av det allmänna), om man satt i fängelse, vägrade värnplikt eller var omyndigförklarad. Hinder som togs bort en efter en under 1900-talet.

Koalitionsregeringen

Den regering som såg till att lägga grunden till den allmänna rösträtten 1921 var en koalition mellan liberaler och socialdemokrater. Statsminister var liberalen Nils Edén, uppvuxen i Piteå. I recensioner av Oredssons bok om Edén har det diskuterats vilken sorts betydelse personen Edén eller liberalismen hade för rösträttens genomförande.

Revolution eller reform?

I slutet av 1910-talet var många nationer i gungning. Ett världskrig hade nyss avslutats, åtföljdes av en pandemi som tog fler döda än under världskriget. Och så var det många länder som stod på revolutionens rand.

Revolution blev det i Ryssland vilket resulterade i den socialistiska rådsrepubliken Sovjetunionen (1922-1991). Utan rösträttens genomförande skulle risken varit stor att Sverige också genomgått en våldsam revolution. Ifall den skulle slås ned som i det finska inbördeskriget, eller staten Sverige skulle ha blivit proletariatets diktatur går det nog att spekulera i evigheter om. Den sociala oron i samhället kan sägas ha tvingat igenom 1921 års rösträttsreform.

Höger eller vänster?

Boken ger en intressant tidsbild av förra århundradets början och våndor när det gällde valbarhet till politiska och representativa församlingar. Kul i alla fall är det att på den tiden ansågs liberalismen tillhöra en radikal vänster (jämför Danmarks folkparti som kallar sig Det Radikale Venstre).

Författaren Sverker Oredsson (1937-2018) var under flera år aktiv folkpartist i Lund, samt också under ett antal år universitetsdirektör på Lunds universitet.

Fler tips av Kristian

 1. Seveneves

  By: Stephenson, Neal Review by: Kristian Priemel

  Månen splittras av någon okänd kraft. Följden blir att allt liv på Jorden lever på lånad tid. Splittret från månen kommer att bombardera Jorden och glödga upp atmosfär och jordyta så att allt kokar bort.

 2. Ett år i rymden

  By: Kelly, Scott Review by: Kristian Priemel

  Karolinska sjukhuset är i skrivande stund på medaljplats i listan över världens dyraste byggnader. Men i jämförelse med vad International Space Station (ISS) kostar blir plötsligt de dyraste byggnaderna på jorden småbudgetprojekt.

 3. Tro mig

  By: Izzard, Eddie Review by: Kristian Priemel

  Noak: Och så (kallar vi hit) två ankor. Ankorna: Vi kommer inte! Noak: Va?! Det kommer en jättelik flod med massor av vatten som dränker hela Jorden! Ankorna: Och...?

Show more...

Här är Kristians tipsarsida

Audience:

Tags:

Review by: Kristian Priemel Monday, May 25, 2020