Nordisk biblioteksvecka 2016

För nionde året i rad arrangeras Kura skymning och Kura gryning på bibliotek runt om i Norden och Baltikum.

Idén till Kura skymning föddes på 90-talet. Liksom i gamla tider skulle människor samlas i skymningen på alla Nordens bibliotek för att läsa och lyssna till spännande och goda berättelser ur nordisk litteratur. Det blev naturligt att tänka sig att ett sånt evenemang skulle förläggas till årets mörkaste tid, i början av november. Vid en och samma tid en bestämd kväll skulle det elektriska ljuset i biblioteken släckas ner, och i skenet från levande ljus skulle en omsorgsfullt utvald text - densamma överallt i Norden - läsas högt för dem som samlats. Namnet på aktiviteten var givet, hämtat ur gammal nordisk tradition.

Nionde året

Kura skymning var från starten en aktivitet tänkt för vuxna. Men 1999, när en text om Emil i Lönneberga valdes för högläsningen, kom också barnen med. Sedan dess har de fått sin egen text och sin egen tid - de "kurar gryning" i skolor, på daghem och i biblioteken.

Kura skymning, nu inne på det nionde året, har blivit en uppskattad årlig tradition både hos biblioteken och deras besökare och i Föreningen Nordens verksamhet. Antalet bibliotek som årligen anmält sig som deltagare i Kura skymning ökar stadigt och är nu uppe i cirka 1500.

Framtiden i Norden

Årets tema är Framtiden i Norden, och årets konstverk är skapat av illustratören Ville Tietäväinen. Så här säger han själv:

Temat framtid framkallar inte de traditionella sci-fi tankarna hos mig utan däremot helt konkreta klimatförändringar samt förändringar i biosfären, som påverkas av människors handlingar. Utgångspunkten för konstverket var vattenytans stigning, som behandlas i Emmi Itärantas roman "Vandets vogter".

 

(Text lånad från hemsidan för Nordisk biblioteksvecka, bibliotek.org.)

Nordisk biblioteksvecka 2016 - årets konstverk av Ville Tietäväinen
 

 

Written by: Maria Thorgren Thursday, September 29, 2016