Key not found: norrbottensforfattare.view-author.return-link
Foto: Maria Fäldt
Key not found: norrbottensforfattare.view-author.geographical-connections
 1. Piteå
 2. Luleå

Magnus Borg

1981

Magnus Borg blev tidigt medveten om att han ville skriva. När han var tio år skrev han sin första dikt, på engelska, och adresserade den till Gud.

Foto: Maria Fäldt

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.author-presentation

Jag delar in mitt skrivande i två skikt.

Först det poetiska som är grunden för mitt uttryck. Poesin är mitt hem, men inte alltid språket. Jag finner poesi i mitt hjärta och mina tankar men precis som för de flesta poeter räcker inte språket alltid till. Jag insåg väldigt tidigt att jag skulle skriva och jag valde fort genre. Poesin har nått mig genom författare som Christine Falkenland, Arne Johnsson, Maria Vedin och Tomas Tranströmer. För mig är poesi det samma som en stark andlig känsla. När jag skriver talar jag till Gud och även om det låter pretentiöst är det för mina "kristna" dikter jag nått flest läsare. Under en texthandledning vid skrivarutbildningen i Skurup sade min lärare till mig: "Jag vet ingen som skriver poesi som du när du verkligen når fram." Trots det har det bara blivit två små diktsamlingar på ett pyttelitet förlag. Men min lärares ord lever kvar och får mig att fortsätta. Det är poesi.

Det andra skiktet i mitt skrivande är det journalistiska som har tagit mig flera år att behärska. Jag rycker in som kulturredaktör för Piteå-Tidningen vid jämna tillfällen och trivs med att ha hittat en grund för mitt journalistiska uttryck.

Jag trivs i båda genrerna och kommer aldrig någonsin att välja sida. Jag tror på allvar att jag med tiden kommer att behärska båda uttrycken.

Magnus Borg, december 2006

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.about-author

Magnus Borg är född 1981 i Roknäs, utanför Piteå, där han växte upp med sin äldre bror och föräldrar. Magnus Borg blev tidigt medveten om att han ville skriva. När han var tio år skrev han sin första dikt, på engelska, och adresserade den till Gud. När han var 16 år anmälde han sig till Piteå-Tidningen och blev ungdomsreporter.

Magnus Borg har fortsatt sitt målmedvetna arbete med att publicera sig litterärt och har lyckats med det. I sin strävan att nå målet har han gått på olika skrivarutbildningar: på Skurups skrivarlinje, på Skapande svenska vid Luleå tekniska universitet och textkurser hos författaren Bengt Pohjanen i Överkalix.

Journalistiskt skrivande

Magnus Borg har också tagit examen vid journalistutbildningen i Piteå (Luleå tekniska universitets institution för musik och medier). Han har genom åren skrivit krönikor, recensioner och kulturartiklar i Piteå-Tidningen. Han har även ingått i redaktionsgruppen för den litterära tidskriften Komma.

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.about-authorship

Magnus Borg debuterade med diktsamlingen Blåstenens sång (2003) när han var 21 år. Det är en till formatet liten bok med ett angeläget och smärtsamt innehåll: kärleken som dör.

Ett år senare kom han med sin andra diktsamling, Framme vid den uppdämda floden. Diktsamlingen är indelad i olika teman, ett är rapporter från underjorden.

Torbjörn Carlsson recenserade för Piteå-Tidningen (2004-11-29): ”Med sin andra diktbok, Framme vid den uppdämda floden, visar Magnus Borg från Piteå att hans poesi är värd att ta på allvar. Han närmar sig orden med stort allvar och redan i inledningen heter det ’Fast i de tömda ådrorna, på jakt efter mitt språk’. Det är smärtsamt, nästan suicidalt. Med detta vill jag inte påstå att Borgs dikter andas hopplöshet, snarare ett slags sökande efter andlighet och kärlek”. 

Ifrågasätter debuten

Magnus Borg har dock kommit att ångra sin poesidebut. Han ifrågasätter inte texterna, utan hur de presenteras, det vill säga förlagets omdöme gällande typografi och layout. ”Min tredje diktsamling kommer jag att betrakta som den första”, skriver Magnus Borg i ett inlägg i tidskriften Komma (nummer 2 år 2006).
– Det är känslomässigt jobbigt att se tillbaka på det man gjort som ett misslyckande rent produktmässigt, säger han.

Magnus Borg har beskrivit att han drar sig undan omgivningen när han skriver och får ofta problem med sömnen.
– Att skriva är en blandning av mycket, mycket tung underjord och en väldigt, väldigt vacker himmel. Oftast himmel. Men målet med att skriva dikter är att komma närmare Gud. När jag inte skriver känner jag mig väldigt frånkopplad Gud. Jag vill inte ha det så. Jag vet att det låter pretentiöst, men så är det, säger han.

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.trivia

– Min högsta dröm är att ha en sångröst på minst tre och en halv oktav som Carola har, säger Magnus Borg.
– Det är så vackert samtidigt som man har ett brett omfång. Då skulle jag sjunga pampiga schlagers hela dagarna, eller molldisco eftersom jag är en sån sorgsen människa.

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.sources

Telefonintervju med författaren juli 2006, samt godkännande för publicering av text.
Inläsning och urval testprov/provläs: Blåstensens sång och Framme vid den uppdämda floden.

Recensioner
Piteå-Tidningen 2003-03-17 och 2004-11-29.

Övrigt
Piteå-Tidningen 2003-03-20, Norrbottens-Kuriren 2004-12-01, tidskriften Komma nr 2/2006. diktsamlingarna

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works

 1. Blåstenens sång (2003)

  Undertitel dikter
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.language Swedish
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher Barents Publisher
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 9189144090
 2. Framme vid den uppdämda floden (2004)

  Undertitel dikter
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.language Swedish
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher Barents Publisher
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 9189144228

  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.sample-text

  Ur *Framme vid den uppdämda floden *(2004)

  rapport I: Framme vid den uppdämda floden
  har jag glömt vägen tillbaka.

  Jag har kommit för att kräva det slut vår kärlek
  var värdig. Hur många gånger skall vi gräva upp
  samma lik? Ur vattnet lyfter jag inte mina
  händer. Blodet skall lösas ur huden.

  rapport II: Smärtan är cirkulär och trygg
  i mitt bröst.

  Ljuset granskar mig. Skygg sjunker cirkeln ner
  i magen och antar Språkets fasta form: Sten.
  Bortom fördämningen finns en öppning där tid ges
  till att polera sin sår. Till somliga ropar du
  ur djupen, på mig ropar du aldrig.

  rapport III: Oljan har flutit här.

  En rot har letat sig ner till min håla.
  Det finns liv ovanför. Jag har hört rykten om en
  himmel, men kan inte föreställa mig hur den ser
  ut. Kan inte föreställa mig ljus. Jag måste
  varna: Vildrosen är vackrast på avstånd.

  rapport XI: Lättheten kommer att finna mig och
  Sången skall inte räcka till.

  Björnhjärtat ryker, dess kropp driver bakom
  träden. Det sjunker genom snön, lämnar blå
  förgreningar efter sig. Sjunker tills marken tar
  emot. Tömt på sitt blod kan det åter älska.

  rapport XII: Rosens gren fann en spricka i
  muren. Jag kommer med törnen i hand och lägger den vid
  hennes fötter. I hennes knä är vilan inte bunden
  av tid. Jag vaknar med en lila syrenkvist i
  handen. Ny luft råder, den av jungfrun tunna,
  den av kyssen blöta.