Key not found: norrbottensforfattare.view-author.return-link
Foto: Ulla Montan
Key not found: norrbottensforfattare.view-author.geographical-connections
 1. Gammelstad
 2. Luleå
 3. Kalix
 4. Vaxholm
Key not found: norrbottensforfattare.view-author.media-urls
 1. Erik Lindegrenpris

Folke Isaksson

1927 2013 Vaxholm

”Man måste överlag beundra precisionen i Folke Isakssons iakttagelser och den osvikligt följsamma smidigheten i hans stilkonst”.

Foto: Ulla Montan

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.author-presentation

Jag har vuxit upp på två orter i Norrbottens kustland: i det dynamiska Kalix och i Gammelstad, nu en antikvitet med internationell renommé.

Jag började skriva i skolan, fastän en kamrat ansåg att ”Man kan inte bli författare och heta Isaksson!”. Min första bok, Vinterresa, gav jag ut 1951, och sedan har det följt mer är 50 böcker inom olika genrer, dock inte romanens. I stället har jag sökt skildra olika verkligheter, i Asien och i Sverige, i reportagets form. Då har jag i regel samarbetat med fotografer. 1986-1999 var jag ute på långa resor med ett filmteam för tv-serien Poesivandringar.

Framför allt uppfattas jag nog i dag som poet med ekologisk inriktning. Senaste boken, hösten 2005, är prosadikterna Osäkra glimtar av ett oförklarligt ljus.

Folke Isaksson, juli 2005.

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.about-author

Folke Isaksson föddes 1927 i Kalix men växte upp i Gammelstad, Luleå. Pappan var predikant och i hemmet fanns nästan ingen annan litteratur än predikosamlingar och så kallad from litteratur. Relationen till fadern var inte bra, snarare fanns där ett främlingskap.

När fadern dog hamnade Folke Isaksson i en kris som gjorde att han sökte sig till den klassiska litteraturen. Han fann bland andra den irländske författaren James Joyce. Dennes roman, Porträtt av konstnären som ung, inspirerade Folke Isaksson att bryta upp och flytta söderut.

Folke Isaksson studerade i Luleå och senare flyttade han till Uppsala för att läsa humanistiska ämnen.

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.about-authorship

Folke Isaksson har skrivit lyrik, reportage och essäer men även gjort både radio- och teveprogram. Mellan 1949 och 1975 var han kulturskribent för Expressen, Morgontidningen och Dagens Nyheter.

Folke Isaksson engagerade sig socialt och politiskt vilket märks i böcker och artiklar från 1960- och 1970-talen.

Han debuterade 1951 med diktsamlingen Vinterresa och skrev ytterligare några diktsamlingar innan han tystnade som poet under en lång period. Han hade tröttnat på lyriken och ville skriva annat. 1981 återkom han till poesin med Tecken och under. Den fick ett mycket varmt mottagande och såldes i många tusen exemplar, vilket är ovanligt för lyrik.

August-nominerad

I diktsamlingen Stenmästaren (2003) har han inspirerats av medeltida stenskulpturer från Gotlands kyrkor och dragit paralleller till nutiden. ”Man anar en underton av vemodig förtvivlan i Folke Isakssons tidsanalys, över att det mänskliga fortfarande är så illa ute. Han ömkar de lättrogna för deras övertro, ’de grundlösa drömmarna om ett himmelrike på jorden’”, skriver Thure Stenström, Svenska Dagbladet (2003-04-11).
Stenmästaren nominerades till Augustpriset.

Osäkra glimtar av ett oförklarligt ljus (2005) är den tredje i genren prosadikter. Tommy Olofsson (Svenska Dagbladet 2005-09-23) njuter i fulla drag av diktsamlingen: ”Man måste överlag beundra precisionen i Folke Isakssons iakttagelser och den osvikligt följsamma smidigheten i hans stilkonst”.

Folke Isakssons erfarenhet av livet i Norrbotten är publicerad i skriften Periferi – Centrum tillsammans med en annan författare från periferin, nobelpristagaren Seamus Heaney. Boken är en sammanställning från deras föreläsning vid Luleå tekniska universitet när Nobelpriset fyllde 100 år.

Under Låna och läs har vi samlat ett urval av titlarna. Prova att skriva "isaksson, folke" i sökfältet så kan du hitta mer av författaren.

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.awards

1954 tilldelades Folke Svenska Dagbladets litteraturpris. Han fick Carl-Emil Englund-priset 1982 för diktsamlingen Tecken och under.

Han har även emottagit Ferlinpriset 1994 och Karl Vennbergs pris 2004.

Folke har dessutom fått Luleå kommuns litteraturpris till minne av Erik Lindegren. Juryns motivering lyder:
”2007 års Erik Lindegrenpris går till Folke Isaksson för ett rikt och mångsidigt lyriskt författarskap, som omspänner mer än fem decennier och bärs av ett unikt engagemang. En förutsättning för Isakssons lyrik är den svenska modernismens genombrott på 1940-talet med Erik Lindegren som en betydelsefull impulsgivare. Isakssons förtrogenhet med internationell litteratur har både berikat hans egen diktning och därtill givit honom en position som inspirerande introduktör och folkbildare.”

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.trivia

För att hålla formen spelar Folke Isaksson pingis. Och han släpper inte taget om sitt vassa instrument, en skrivmaskin från 1962.

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.sources

Recensioner och artiklar: Svenska Dagbladet 2003-05-02, 2003-04-11, 2005-09-23,. Dagens Nyheter 2003-04-09, 2005-12-14. Helsingborgs Dagblad 2003-05-13. Norrländska Socialdemokraten 2005-10-07. Expressen 2005-09-23, Uppsala Nya Tidning 2005-09-23. Sundsvalls Tidning 2005-09-23.

Övrigt: Albert Bonnier förlags författarpresentation, pressmeddelande om Erik Lindegrenpriset, Tiden snöar från trädet, kapitlet om Folke Isaksson.

Litteratur av författaren: Tecken och under, Skiftningar i en väv, Hos mormor, Stenmästaren och Perifieri - Centrum.

Intervju med författaren samt för godkännande av publicerade textutdrag.

Godkännande från fotograf.

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works

 1. Osäkra glimtar av ett oförklarligt ljus (2005)

  Undertitel dikter på prosa
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.language Swedish
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher Bonnier
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 9100107859

  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.sample-text

  Ur Osäkra glimtar av ett oförklarligt ljus (2005)

  Ett rum, utifrån betraktat

  Det är det där rummet i det gamla huset. Under åren har vi stämts samman, och det händer ibland i en lycklig stund att en ljusstråle letar sig dit in.

  En varm kväll med en fladdermus som saxar över tegeltaket och en ollonborre som dunsar mot luften i ett vanmäktigt försök att sätta sitt märke i Timligheten.

  Jag står vid ett av fönstren och tittar in. Det är som om jag gjorde något otillbörligt, ett övergrepp på någon som är skyddslös och oskuldsfull.

  Allt så annorlunda, utifrån betraktat: ömtåligt, skört. En långsam förflyttning av föremålen tycks försiggå där inne. Hemlighetsfulla manövrer som jag betraktar med orolig undran.

  Det är som om jag ser in i ett rum som liknar mitt, där skrivmaskinen står och böckerna ligger travade på ett vitmålat, runt bord och sängen skymtar och ett par bilder av fåglar uppflugna på tapeten. En överensstämmelse och ändå är det här någon annanstans, kanske i en parallell civilisation där speglingar av vår trubbiga tillvaro produceras.

  Mörkrets vinge snuddar vid mitt huvud, och de studsande ollonborrarna skickar ut sina anropssignaler. Där inne tycks rörelserna avstanna, de olika föremålen drar sig in i sin sedvanlighet. Och snart blir allt mörkt. Ingen tröst kommer ur någon trollkarls hatt. Det är bara detta: ett växande mörker och på vägen dit några osäkra glimtar av ett oförklarligt ljus.

 2. Stenmästaren (2003)

  Undertitel dikter
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.language Swedish
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher Bonnier
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 9100100137

  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.sample-text

  Ur Stenmästaren (2003)

  Bilden av gudsmannens ansikte

  Hans ansikte har ett fryntligt drag,
  fastän han driver ut ett vackert par ur Paradiset
  Det roade småleendet, den skrattlystna vårtan vid näsvingen
  och tre milt förmanande fingrar

  Kanske har Syndafallet ännu inte inträffat,
  de två förtappade är kvar i sitt oskuldstillstånd,
  frestelsens fälla har inte slagit igen
  De har inte fallit, det är före Bedrövelsen

  Gudsmannen är säkert medveten om det öde som väntar oss:
  utdrivandet, de paradis vi måste lämna,
  övergivenhetens tröstlösa landskap
  Han tycks ändå känna en viss medömkan
  med de här två, nyss gäster i Saligheten,
  snart förlorade, svindlande av sin obetänksamhet

  Eller vet den fromme inte vad det är som väntar
  Han är bara en äldre, klokare broder,
  och hans hand gör en välsignande åtbörd
  Han har varit med om något liknande i sin ungdom
  och småler, när han erinrar sig sin dårskap
  en makt som förvrider allt

  En herre av ett mer förbjudande majestät
  En envåldshärskare inför vars åsyn

  vi är som harpaltens darrning i snarans ögla

 3. Hos mormor (1993)

  Undertitel dikter
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.language Swedish
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher Bonnier
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 9100557366
 4. Skiftningar i en väv (1985)

  Undertitel prosadikter 1
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.language Swedish
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher Bonnier
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 9100466255

  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.sample-text

  Ur Skiftningar i en väv (1985)

  Över isen

  Han gick över isen. För varje steg som han tog, kom han när-
  mare solen. Solstrålarna bröts mot hans ögonfransar, så att det
  bildades en aura, så att hans ansiktes konturer upplöstes och
  transponerades till strålar.

  Han gick mot solen. Solen strömmade emot honom, och han
  strömmade mot den. Han gick in i solen och kände hur hans
  kropp sönderdelades, hur den sönderföll i partiklar, i ett flöde
  av ljus som förenades med solens utflöde av strålar.
  Hans kropp övergick i ljus, medan solen samtidigt förtätades
  till en kroppslighet, till någon som gick där över isen, över
  isarna med knapparna i rocken uppknäppta och den röda hals-
  duken flammande mot det glänsande vita, detta vita, detta ljus som fort-
  satte ända bort till horisonten där en annan sol glödde, en härd i
  vilken någonting bereddes, en befrielse eller förgörelse, man
  kunde ännu inte veta vilket, bara att dess sken var oemotstånd-
  ligt.

  Så går jag mot solen, ut ur mitt liv, in i mitt liv, bländad av
  detta ljus, renad i strömmen och äntligen fri.

 5. Från mörker till ljus (1985)

  Undertitel en diktsvit till altarskåpet i Nederluleå kyrka
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.language Swedish
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher Norrbottens mus. i samarbete med Skrivarförl./Norrbottens bildningsförb
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.contributors
  1. Nyström, Bertil
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 9185336408
 6. Tecken och under (1981)

  Undertitel dikter
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.language Swedish
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher Bonnier
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 9100453900

  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.sample-text

  Ur Tecken och under (1981)

  Gammal skata på gärdsgårn

  Huvudet på sned, de glesa nackfjädrarna uppburrade
  Den svarta sammetsrocken mattsliten så blåmjölk
  och norrsken skiner igenom. Sen vår, bister vind
  I sälgarna sitter hundratals gula humlor fastfrusna
  i isbarken, och i skogens bultande, innersta gemak
  skyldrar höga granar vid den skadskjutne harens kropp
  Tre droppar blod i enbusken, tre vita skrik
  som dallrar över skaren, tre skidspår
  på väg mot solnedgången. Vad är det som försiggår?
  tänker Sverker, den gamla tänkaren, på sin tron
  av slanor, hank och stör. Vad är det som rör sig
  bakom allt detta som är i rörelse, oroligt
  som skridskoåkarnas skuggor över insjöns blåsvarta is
  och de famlande, mörka skepnaderna nedanför?
  Vad är det för tidender som kommer med vinden?
  Gamla märken tycks inte längre stämma. Man stämmer
  i bäcken och i ån, men det finns en flod som växer
  utan att kunna hejdas, ett skuggregemente
  av onda ilningar som rycker närmare
  Den gamle filosofen känner ordningen:
  tidens vippande skört,
  dess snedsteg och skiftande färger
  Ändå är han allvarligt oroad den här gången
  Hoppet tycks nu bara stå till den dolda kraften:
  livskraften som ligger i sin linda,
  fröet som med sin lilla lampa sakta genomtränger tjälen

 7. Hemma i Kina (1980)

  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.language Swedish
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher LT
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.contributors
  1. Karlsson, Stig T
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 9136015288
 8. Vinterresa (1951)

  Undertitel [dikter]
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.language Swedish