Key not found: norrbottensforfattare.view-author.return-link
Foto: Gisela Granberg
Key not found: norrbottensforfattare.view-author.geographical-connections
 1. Gammelstad
 2. Luleå
 3. Piteå
Key not found: norrbottensforfattare.view-author.media-urls
 1. Heders- och förtjänststipendium

Kjell Lundholm

1938 Hortlax, Piteå

När han skriver på böcker reser han till Medelhavet. – Jag inbillar mig att jag skriver bättre när jag har distansen, säger Kjell Lundholm.

Foto: Gisela Granberg

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.author-presentation

Jag är en kulturhistorisk skribent med Norrbotten och Nordkalotten som specialitet, vill kalla mig ”författare, föredragshållare och resenär i vår historia.” Från min bostad i världsarvet Gammelstad ser jag ut över länet och världen. Då kan jag se likheter och olikheter mellan norr och söder som i Platons Athen och mörkrets hav där Medelhavet och Nordkalotten jämförs i ett mångtusenårigt perspektiv. Då presenterar jag vår ende Nobelpristagare i jubileumsskriften Eyvind Johnson och Norrbotten. Då kan jag ge en personligt kärleksfull beskrivning av länet i boken Min norrbottniska historia. Ytterligare kan nämnas 300-årsminnet av Carl von Linné att fira under 2007. För det ändamålet finns  boken Carl von Linné och Norrbotten.

Kjell Lundholm, december 2006

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.about-author

Kjell Lundholm föddes i Hortlax utanför Piteå. Efter studenten 1958 flyttade han till Uppsala där han läste geografi och historia för att bli läroverkslärare. Men han var egentligen intresserad av att arbeta på museum varför han kompletterade sina ämnen med arkeologi. Från 1969 har han bott i Luleå och arbetat på Norrbottens museum, där han senare blev chef. Kjell Lundholm kom att stanna länge i den verksamheten men slutade 1994 för att arbeta på frilansbasis.

När han skriver på böcker reser han till Medelhavet.
– Jag inbillar mig att jag skriver bättre när jag har distansen, säger Kjell Lundholm.

Sedan mitten av 1970-talet bor han i världsarvet Gammelstad, kyrkbyn, där han odlar sina historiska texter och en vildvuxen trädgård.

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.about-authorship

Kjell Lundholm debuterade i slutet på 1960-talet och har sedan dess skrivit närmare 40 böcker i olika genrer, främst historiska verk. Ett exempel är Öjebyn förr och nu (1968) som var en beställning och handlar om människorna i bygden under 6 000 år. De flesta av Kjells böcker har skrivits på uppdrag från exempelvis museer eller olika kommuner i länet. Skrivandet har alltid lockat honom.

Kjell Lundholms kunskaper i geologi och historia, i kombination med tjänsten på Norrbottens museum i Luleå, blev en naturlig ingång att skriva annat än vetenskapliga artiklar och uppsatser. Överlag skriver han historiska fackböcker om framför allt Norrbotten och Nordkalotten men på senare år har han tittat ut mot Europa, vilket essäboken Platons Athen och mörkrets hav (1999) är ett exempel på. ”Lundholm låter oss vandra i kung Minos labyrint på Kreta, för att i nästa ögonblick förflytta oss till stenlabyrinter på Nordkalotten. Det är en hisnande resa i tid och rum; på köpet får läsaren också mängder av fakta och sagor, sägner från antiken och sameland”, skriver Lars Svensson för Helsingborgs Dagblad (2000-11-02).

Essäer

Essäformen har fortsatt intressera Kjell Lundholm och två böcker i den genren är Eyvind Johnson och Norrbotten och Min norrbottniska historia.
– Det är en större utmaning och just nu mer intressant att skriva essäer. Här kan jag ge fakta i en mer stilistisk form, säger Kjell Lundholm.

De senaste böckerna har han inte skrivit på uppdrag av någon kommun eller annan uppdragsgivare. Dessa böcker har istället växt fram genom resor han har gjort och ett behov av att skriva länets historia på ett mer personligt sätt.

Det visar han också i De kom från syd till nord (2008) där Kjell Lundholm reser till ett flertal europeiska städer för att känna in nordkalottresenärernas hemmiljöer. Femton städer och resenärer skildras i boken, från 1400-talet och framåt. I NSD (2008-05-13) skriver Ingemar Nilsson: ”Till de stora förtjänsterna i boken hör kompositionen att väva ihop omvärld och samtid. Ingenting uppstår ju ur ingenting, som bekant. Och Lundholms resenärer rör sig i ett väldigt tidsspann, mellan 1432 till 1938. Från år då jorden ännu inte var rund och avvikande åsikter dömdes till kätteri, över nya kontinenters ’upptäckter’ och framväxten av till ytan små nationers storhetstid på haven, till stormaktsväldenas fall och än värres uppgång. Men också: Vetenskapliga framsteg i människans tjänst och, inte minst, möten mellan människor och tankesätt. Möten som lämnade outplånliga spår och gav insikter kring varat som människa”.

Under Låna och läs har vi samlat ett urval av titlarna. Prova att söka "lundholm, kjell" i sökfältet så kan du hitta mer av författaren.

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.awards

2012 fick Kjell Lundholm Norrbottens läns landstings Heders- och förtjänststipendium för sitt mångåriga arbete med att synliggöra länets historia och kulturarv.

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.trivia

Den bok som låg längst från Kjell Lundholms specialområde geologi och historia var Elektriciteten i Luleå 100 år (1996) vilken skrevs på uppdrag av Luleå energi.
— När jag förstod att de inte ville ha en teknisk utan en historisk bok kände jag att jag kunde skriva den, säger han.

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works

 1. Gammelstad - en plats i världen (2013)

  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher Nederluleå hembygdsförening
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 9789197698245
 2. Luleå skärgård (2010)

  Undertitel ett örike i Bottenviken
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.language Swedish
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher Nederluleå hembygdsförening
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 9789197698221
 3. Carl von Linné och Norrbotten (2006)

  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher Eget förlag
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 919756981X
 4. Min norrbottniska historia (2005)

  Undertitel en fjärdedel av Sverige under många tusen år
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.language Swedish
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher Kjell Lundholm
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 9197569801

  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.sample-text

  Ur Min norrbottniska historia

  DE FÖRST KOMNA

  Kan vi fortsätta bakåt i tiden hur långt som helst? Svaret är både ja och nej. Det kommer ständigt nya rekordnoteringar. Från Killingholmen vid sjön Jertajaure i Jokkmokk nämns en gropanläggning som dateras till 6200 f Kr. Än äldre är Dumpokjauratj öster om Arjeplogs samhälle. Där har hittats tre gropar med kol och skärvsten samt rester av kvarts och kvartsit från redskapstillverkningen. Det rör sig om avslag och kärnor. Avslag är flisor som bildas när man skapar redskap med egg. Kärnor utgör en restprodukt när det inte längre går att få avslag ur råvarustycken. Vid dessa gropar satt människor och formade sina redskap för 9000 år sedan. Säkert kommer flera sådana fynd som kronologiskt sett ligger nära iskanten. Senast i vår kavalkad framträder Kangosområdet i Tornedalen där man hittat en nedgrävd eldstad jämte brända ben, allt med en ålder av 9700 - 9900 år. Sammanfattningsvis: människan har funnits så tidigt det bara varit möjligt under avsmältningsskedet att hitta en plats där man kunde bo och skaffa sig försörjning.

 5. Eyvind Johnson och Norrbotten (2000)

  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.language Swedish
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher Eyvind Johnson-sällsk
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 9163094991
 6. Platons Athen och mörkrets hav (1999)

  Undertitel essäer om Medelhavet och Nordkalotten
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.language Swedish
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher Carlsson
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.contributors
  1. Grönberg, Jerry
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 9172038861
 7. Elektriciteten i Luleå 100 år (1996)

  Undertitel [1896-1996]
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.language Swedish
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher Luleå energi
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 9163041197
 8. Från Storrebben till Sulitelma (1993)

  Undertitel natur, historia och befolkning i Pite älvdal
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.language Swedish
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 918533684X
 9. Norrbotten 6000 år (1989)

  Undertitel om arkeologi och äldsta historia eller från istid till Gustav Vasa
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.language Swedish
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 9175380900
 10. Jokkmokks marknad (1980)

  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.language Swedish
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher Norrbottens museum
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 9185336157
 11. Öjebyn förr och nu (1978)

  Undertitel en norrbottnisk kyrkplats och dess historia
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.language Swedish
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher Norrbottens mus. på uppdrag av Piteå landförsamlings kyrkoråd
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 9185336122
 12. Gamla kyrkplatsen, Arvidsjaur (1968)

  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.language Swedish
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher Norrbottens museum