Key not found: norrbottensforfattare.view-author.return-link
Foto: © Pär-Jon Huuva
Key not found: norrbottensforfattare.view-author.geographical-connections
 1. Rensjön
 2. Gabna sameby
 3. Giron
 4. Kiruna
 5. Sápmi

Rose-Marie Huuva

1943 Rensjön

Rose-Marie Huuva är en betydelsefull företrädare för den samiska kulturen. Detta har fått sitt uttryck bland annat i att hon var inbjuden konstnär vid vinterolympiaden i Lillehammer 1994.

Foto: © Pär-Jon Huuva

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.author-presentation

Född i Rensjön, Gabna Sameby, bosatt i Giron/Kiruna.
Jag är mor, Áhkku/mormor, poet, bildkonstnär och resenär.
Jag har levt i tusen år, så stora har förändringarna varit under mitt liv.
En tid som nu bara finns i mina drömmar och i minnets gömslen.
Händelser som berör mig försöker jag skildra i mina dikter och i min bildkonst.
Jag skriver på mitt modersmål nordsamiska, mina dikter är översatta till sydsamiska, svenska, finska, engelska, isländska, grönländska, ryska och spanska.

Jag sjunger alltid när jag packar min väska. Mitt liv och mitt arbete är så skiftande, jag vet inte alltid vart det för mig. Under åren har jag fått förmånen att resa till många spännande platser i världen.

Rose-Marie Huuva, april 2011

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.about-author

Rose-Marie Huuva har i många år arbetat som framgångsrik konstnär. Hon har haft utställningar runt om i världen, bland annat i Japan, Island och USA. Hon är en betydelsefull företrädare för den samiska kulturen. Detta har fått sitt uttryck bland annat i att hon var inbjuden konstnär vid vinterolympiaden i Lillehammer 1994 och att hon tillsammans med författaren Jan Kjærstad invigde Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2001 vars ena tema var samernas och andra urbefolkningars litteratur.

Med diktsamlingen Galbma Rádná (Kall kamrat), 1999, och nomineringen till Nordiska rådets litteraturpris uppmärksammades hennes diktning långt utanför det samiska samhället.

Rose-Marie Huuva är utbildad textilkonstnär. Hon kallar sig själv bildkonstnär eftersom hennes konst även består av objekt, installationer och skulpturer med inslag av bland annat renhorn och renskinn.

Den samiska kulturen anses vara en särskilt god jordmån för multikonstnärer, vilket Rose-Marie Huuva påpekat i olika intervjuer.

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.about-authorship

Rose-Marie Huuva är bildkonstnär och poet. Från början publicerades hennes poesi i tidskrifter och antologier, första gången 1981.

Det stora lyriska genombrottet kom vid debuten med diktsamlingen Galbma Rádná (1999). Boken nominerades dessutom av den samiska språkgruppen till Nordiska rådets litteraturpris 2001 och hon blev då den första samiska författaren från Sverige som nominerats till detta prestigefyllda pris. Galbma Rádná utgavs på svenska 2001 med titeln* Kall kamrat*.

Det är ingen hemlighet att hennes kalla kamrat är den cancer hon drabbades av i mitten av 1990-talet. Det är starka känslor som förmedlas i diktsamlingen och både bokens layout och dikternas innehåll följer samma linje, från blågrå kyla till ljusare vit med en klarröd tråd – en blodåder - som bokmärke. Rose-Marie Huuva har också infogat svaga svart-vita fotografier från uppväxten i boken. Författaren har fått fina omnämnanden för Kall kamrat. Bland andra skriver Gunnar Balgård i Västerbottens-Kuriren (2001-03-10): ”Hon har i sin diktsamling formulerat sin smärta, ylat och hulkat under den, jämrat sig och vädjat på sitt korta språk, men inte fallit offer.”

Ii mihkkege leat -  Ingenting är

I en antologi från 2006 utgiven av Podium, Viidát – divttat Sámis = Vidd – dikter från Sápmi, med parallelltext på nordsamiska och svenska, medverkar Rose-Marie Huuva med en svit dikter tillsammans med Inghilda Tapio, Thomas Marainen och Simon Marainen.

Samma år, 2006, utkom Rose-Marie Huuva även med en separat diktsamling på nordsamiska, Ii mihkkege leat. I en direktöversättning till svenska lyder titeln Ingenting är. I en recension i Samefolket (2006, nr 4, s.40) skriver Elin-Anna Labba: ”Ii mihkkege leat är en titel som träffar stämningarna i boken väl. Den är uppdelad i kapitel som alla har ett tema: det samiska arvet som tiderna förändrat, resande, kärlek, död och moderskap. Över allt det ligger en vacker men väldigt sorglig ton. Det är delvis nostalgi och saknad över det som gått förlorat, men också ren sorg över att ha tappat de människor som betytt mycket, och som jag tolkar det, en känsla av att ha mist något av sig själv genom de förlusterna.”

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.awards

År 2003 tilldelades hon Rubus Arcticus, region Norrbottens stora kulturstipendium, med motiveringen: ”Konstnären och poeten Rose-Marie Huuva söker, med en mångtusenårig samisk tradition som grund, nya tillämpningar för de traditionella materialen. Hon laddar dem med nya betydelser och sällsam poetisk bärkraft.”

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.trivia

Rose-Marie Huuva var en av konstnärerna som deltog i Polarexpeditionen Beringia 2005. Om detta skriver hon i Provins 2005, nr 2-3, s. 67-71.

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.sources

Telefon- och mejlkontakt. Godkännande för publicering.

Inläst: diktsamlingen Galbma rádná / Kall kamrat.

Recensioner och artiklar
Dagens Nyheter 1992-06-10. Norrländska Socialdemokraten 4 december 2000 och 27 februari 2004. TT 4 december 2000. Helsingborgs Dagblad 23 september 2001. Göteborgs-Posten 13 september 2001. Svenska Dagbladet 4 december 2003 och 15 september 2001. Nordens tidning nummer 2/2001. Samefolket nummer 4/2006.

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works

 1. Mjukt smeker molnets rand. [Författarens tolkningar från nordsamiska till svenska av dikter publicerade i Ii mihkkege leat] (2011)

  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher Publit Sweden i samarbete med Podium distribution
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 9789174371079
 2. Ii mihkkege leat [Dikter] (2006)

  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher DAT
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 8290625537
 3. Viidát (2006)

  Undertitel divttat Sámis = Vidd : dikter från Sápmi
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.language Swedish
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher Podium
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.contributors
  1. Huuva, Rose-Marie
  2. Burman, Helena
  3. Tapio, Inghilda
  4. Marainen, Thomas
  5. Marainen, Simon Issát
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 9189196392
  2. 9789189196391
 4. Kall kamrat (2001)

  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.language Swedish
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 8290625383

  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.sample-text

  Ur Kall kamrat (2001)

  När jag levt min tid
  vill jag dö i fred

  inte hållas vid liv
  när jag färdats bortom
  den jag är

  då ber jag dig
  som är nära

  älska mig
  blås ut ljuset

  Bädda mig ned
  på mjukt renskinn

  det brunsvarta
  höstskinnet
  är vackrast

  träull
  hårt
  kallt

  Vem
  planterar blommor
  på våren
  tänder ljus
  om vintern

  minns
  smeker lätt
  kalla stenen
  jag vilar under

  Som när arranglöden kolnar
  kåtaduken rivs för flytten
  vinden släcker sista glöden
  sveper askan tar den med sig
  strör den över fjällsjöns vatten

  såsom arraneldens aska
  vill jag också strös för vinden
  över myr och betesmarker
  krusa stilla vattenspegeln
  komma hem till modern jorden

  Människostackare
  så modiga
  älskar
  grälar
  gläds
  orkar leva
  trots att de skall dö

 5. Galbma Rádná [Dikter] (1999)

  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher DAT
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 8290625367

  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.sample-text

  Galbma Rátná (1999)

  Go áigi lea ollášuvvan
  hálidan jápmit ráfin

  Ii dárbu lea doalahit heakkan
  jus galbmasii lean juo gáidan

  De bivddán du
  gii leat mu bálddan

  Ráhkis mu
  bosát čuovgga

  Láže mu liegga
  litna duolji nala

  Muzet
  borgeduollji
  lea čábbámus

  Muorraullut
  leat nu garrasat
  ja galbmasat

  Gii
  dat gilvá liedi
  giddat
  cahkkeha gintala
  dálvet
  Muitá
  ja njávkkasta
  dan galbma geadggi
  man vuolde
  mon velohalan

  Dego árrandolla jáddá
  go loavdaga luvve ja johttá
  biegga jáddada maŋemus ášu
  njamasta gunaid
  válda ollái
  botkala duottarjávrri čáhcái

  Dego árranášu gutna
  hálidan savdnjiluvvot biekkain
  badjel ábiid
  guohtuneatnamiid
  nirbet goalke čáhcegierraga
  ruovttoluotta
  eadnán eatnamii

  Olmmoš riebut
  leat nu roahkkadat
  illude
  ráhkiste
  suhtade
  nagode eallit
  vaikko galge jápmit