Key not found: norrbottensforfattare.view-author.return-link
Foto: © Astrid Hedpalm
Key not found: norrbottensforfattare.view-author.geographical-connections
 1. Pajala
 2. Tornedalen

Kerstin Tuomas Larsson

1945 Pajala

Kerstin Tuomas Larsson får Region Norrbottens Heders- och förtjänst-stipendium år 2020.

Foto: © Astrid Hedpalm

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.author-presentation

Är idag pensionär, vid sidan av skrivandet så är jag med i Kvinnojouren i Pajala,  STR-T (Svenska tornedalingars riksförbund, tornionlaaksolaiset),  Föreningen Norden och Rädda Barnen. Därtill så är jag mor till en dotter som har tre härliga barn som det är roligt att få umgås med.

Kerstin Tuomas Larsson, augusti 2012

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.about-author

Kerstin Tuomas Larsson berättar:

”Brukar säga att jag är född och uppväxt på kyrkogården i Pajala och det är här jag fortfarande håller till. Mina föräldrar ligger bara ca fyrtio meter från huset. Mina närstående pratade bara svenska till oss barn och till hunden som också fanns inomhus, men i ladugården var det finskan som gällde. Sinsemellan pratade de vuxna alltid finska med varandra. Anledningen till detta var nog att de som barn varit på språkresor längre söderut för att få lära sig ”riktig” svenska. (1920 var försvenskningen i de tornedalska skolorna helt genomförd.)

Som barn var jag mycket en iakttagare och registrerare som tyckte om att lyssna till vuxnas samtal som fördes på finska. När jag började i realskolan fick jag två klasskamrater som alltid pratade finska under rasterna och för att de inte skulle tycka att jag var högfärdig så övergick jag också till finskan, än idag kan jag komma ihåg hur jobbigt det var att byta språk även om jag inte hade några problem med förståelsen. (Namnet meänkieli har inte kommit förrän på 80-talet.) I vuxen ålder har jag läst både finska och meänkieli. Lärarexamen 1975 och några år senare fil kand i beteendevetenskapliga ämnen. Arbetat på alla stadier i skolan, senast på gymnasiet. Har eget företag: KTL-konsult – kulturarbetare, kulttuurityöntekijä (kulturföreläsare, författare, sananikkari).”

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.about-authorship

Kerstin Tuomas Larsson har publicerat två diktsamlingar på Kaamos förlag, båda skrivna på meänkieli.

Den första, Ääni kirkonmaan juurelta, kom ut 2002 och fick ett fint mottagande. Marita Mattsson Barsk skriver i MET-aviisi nr 3/2002: ”Dikterna är stramt hållna med ett fint språk. Det är roligt att läsa meänkieli när språket flyter så lätt som det gör här, författaren lämnar därmed möjlighet för läsaren att tolka innehållet i sitt eget inre beroende på sina egna erfarenheter. Och tornedalingen känner igen sig. Boken rymmer vardag, sorg och humor. Naturen är levande, älven är lika livgivande som kyrkogården med sina berättelser om vila, ro och tröst. Dikten som gett samlingen dess titel väcker tankar om livets skiftningar med all dess innehåll av sorg, kamp, rädsla och dess motsatser livsvilja och tillit.  Kerstin Tuomas Larsson hyllar också den tornedalska kvinnan och hennes eviga vandring mellan ladugård och pörte, hennes omsorg om och återhållna kärlek till de många barnen. I en av dikterna står föräldern, så som många föräldrar gjort, på farstubron och vinkar av sitt yngsta barn på dess resa ner till södra Sverige. Ensam står hon kvar i en stillhet som för inte så länge sedan var fylld av plikter. I dikterna uppmanas läsaren även att vid sidan av tillbakablickarna ta till vara nuet."

Blommorna är redan plockade

Fyra år senare kom den andra diktsamlingen, Elämän aalot. Marita Mattsson Barsk skriver om boken för denna webbsida: ”Det är en resa i tid och rum som Kerstin Tuomas Larsson presenterar. ´polultani oon kukat koottu,´ ´På min stig är blommorna redan plockade´, skriver hon. Känslan av utanförskap, av att behöva vara på sin vakt och att behöva vakta sin tunga är återkommande teman. Där finns sorg, skuld och skam över att Tornedalens barn inte fick tillgång till meänkieli för när man lärde sig svenskan så talade man inte meänkieli ens av misstag och sen blev det för sent. Det finns en befrielse i modet att våga släppa taget, kanske släcka sin livstörst och stilla ro mot den andra sidan där många bekanta ansikten betraktar en. I barndomens trauman strömmar också lite ljus in genom dörrspringan i farstun för även ordlösheten har känslor. En diktsamling med stora djup.”

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.awards

År 2020 får Kerstin Tuomas Larsson Region Norrbottens Heders- och förtjänst-stipendium.
Motivering: Hennes språk meänkieli och den tornedalska kulturen har format författaren Kerstin Tuomas Larsson. Hon debuterade 2002 och sedan dess har hon publicerat 18 böcker, medverkat i flera antologier och översatt mellan språken meänkieli och svenska. Kerstin Tuomas Larsson har oförtröttligt rest runt och pratat med barn och vuxna om sina erfarenheter och utifrån sina böcker. Hon har själv sagt att hon fortfarande har många böcker kvar att skriva.
Stipendiet är på 50 000 kronor.

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.trivia

Från att inte ha tagit någon större plats till att våga börja skriva och säga vad jag tycker och tänker har vägen varit lång, mycket lång. Jag har inte känt mig tillräckligt bra, ”not good enough”, kanske det är en anledning till att jag i skolan jobbat med personlig utveckling, livskunskap och psykologi. Har skrivit till flera skolministrar för att försöka påverka dem till att göra personlig utveckling, livskunskap till ett obligatoriskt ämne. (På 90-talet var Ingegerd Wärnersson inne på den linjen. Hon efterträddes av Tomas Östros som hade en annan uppfattning i frågan.)

Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works

 1. Elämyyksiä. Runoja [Dikter på meänkieli] (2014)

  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher Barents
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 9789189144989
 2. Janne, Jönne ja vielä Jösseki. Illustrationer: Josefin Ruotimaa. [Bilderbok] (2014)

  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher Barents
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 9789187899003
 3. Anna peilaa itteä. Illustrationer: Isabella Jakobsson. [Bilderbok] (2014)

  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher Barents
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 9789189144972
 4. Ennen aikhaan. Illustrationer: Isabella Jakobsson. [Bilderbok] (2014)

  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher Barents
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 9789187899010
 5. Elämän aalot [Dikter på meänkieli] (2006)

  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher Kaamos
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 918741029X

  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.sample-text

  Ur Elämän aalot

  Lapsuuen muistot ei pleekainu
  pölkö net hengissä pittää
  Sanoja, nauruja syvähmeen sattu
  vattalaukun kimmeli veti

  Lapsuuen traumat oon raskhaat kantaa
  ko sanoja ei käyttää saanu; eikä aina ollu
  ei tuntheista puhua, ei nimiä  niile antaa

  Kuitenki olet oppinut pärjähmään
  ovenraosta valoa sait

 6. Ääni kirkonmaan juurelta [Dikter på meänkieli] (2002)

  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.publisher Kaamos
  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.isbn
  1. 9187410273

  Key not found: norrbottensforfattare.view-author.works.sample-text

  Ur Ääni kirkonmaan juurelta

  Puhuin iloisia asioita
  mukavia mulle
  näin kasvoissasi katheuen

  • silmien kylmän

  Puhuin ikäviä asioita
  raskhaita mulle
  näin kasvoissasi nautinon

  • syämen ilon

  En puhu ennä surusta
  enkä ilosta
  jos puhun, puhun ilmasta
  ja mailman menosta