Norrlandsparadoxen

Knappt har den sista sprängsalvan i Kaunisvaara ekat bort förrän den här boken kommer ut. Det blir nästan en övertydlig illustration till bokens innehåll. Hur kan det investeras miljarder utan att det blir särskilt många varaktiga jobb? Varför går så många satsningar i glesbygden i putten? Kort sagt: Norrlandsparadoxen.

Arne Müller, journalist på Västerbottensnytt, har grävt - och bokstavligen grävt djupt! Hans förra bok, Smutsiga miljarder (se nedan), var en granskning av sällan uppmärksammade avigsidor med gruvinvesteringar. Här har perspektivet vidgats, men fortfarande är de svajiga gruvprojekten i Norrland i fokus.

Ja, varför blir det så få jobb? Eller är det så att jobben egentligen hamnar någon annanstans än man tror? Som exempel granskar Arne Müller gruvnäringen och upptäcker att väldigt många "gruvjobb" hamnar i Luleå, Umeå, Uppsala, Stockholm. Långt från någon gruva ger branschen jobb åt byggprojektörer, konsulter, miljöexperter, IT-företag, jurister, företagens huvudkontor, myndigheter och statliga verk.

Hur har det kunnat bli så? Förklaringen är att gruvor rationaliseras snabbt. På 50 år har produktionen per gruvarbetare blivit fem gånger större och så kommer det att fortsätta. De nya jobb som tillkommer i gruvnäringen hamnar inte i gruvorterna utan någon annanstans. Det gäller också vindkraften, där också investeringar i miljardklassen görs. Jobben hamnar någon annanstans än där vindsnurrorna står.

Varför kraschlandar så många drömmar? Råvaror som elektricitet och ännu mer mineraler är utsatta för stora prisvariationer. De kan stiga som solen och falla som pannkakan. Faller malmpriserna konkursar gruvor med en knall - som Northland Resources i Pajala. Fallande elpris har också stoppat flera vindkraftsprojekt.

Det här ger också politiker stora problem. Bygga bostäder som kanske kommer att stå tomma? Eller inte göra någonting och kanske missa tåget – om det verkligen blir varaktiga jobb. Till allt detta kommer också uppslitande konflikter kring miljö, rennäring och turistsatsningar.

Boken ställer frågor, men kommer inte med några lösningar. Men kanske ska alla inblandade begrunda författaren Henrik Tikkanens ord: Den som varken ser bakåt eller framåt får se upp.

Foto: Erland Segerstedt

Ord & visor, 2015

Tags:

Review by: Jan Olofsson Monday, July 13, 2015