Nu ser man hästen på Sonfjället

Livet, livets värde och de val man gör är en stillsam beskrivning av Piteåbon Jannike Lundgrens författardebut.

Ellen har flyttat till en liten ort i Härjedalen och har fått arbete på en veterinärstation. Huvudpersonen speglas hela tiden i texten. Jag-formen ger en direkt länk till Ellens tankevärld.

De grubblerier som finns rör den egna personen och de värderingar individer i omgivningen kan tänkas ha om henne och det hon innerst inne är övertygad om. Det finns nämligen ett tidigt, från tonårens början, mycket bestämt ställningstagande, och en övertygelse om att det ställningstagandet är riktigt.

I sig kan boken ses som ett inlägg ifråga om djurrätt, men djupare sett är det en fråga om värdering av liv – vilket aldrig kan tas lättviktigt. Och i allt detta finns också glädje att hämta. Läs boken och du får reda på hur.

Jannike Lundgren arbetar som bibliotekarie och kanske det är därför det finns många referenser till den litterära och populärkulturella världen, en del av dem redovisade andra mer ”dolda”, som exempelvis att Ellens hund heter Marvel.

Black Island Books, 2016

Audience:

Tags:

Review by: Kristian Priemel Wednesday, September 7, 2016