Piteå 400 år

2021 firar Piteå 400 år med pompa och ståt.

Den 12 maj 1621 fick Piteå stadspriviliger (se faktaruta). Staden låg från början i nuvarande Öjebyn, men flyttade till sitt nuvarande läge efter en storbrand 1666. Under 1800-talet växte en industrialisering fram inom trä- och sågindustrin, den är än i dag den dominerande näringen. Piteå är känd som en turist- och sommarstad, med tusentals besökare varje år.

Läs om Piteås historia

 1. Piteå stad 400 år

  Subtitle: urval av händelser och personer 1621-1820
  By: Holmberg, Ulf
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Ncch
  Available as: Book
 2. Piteås historia

  Subtitle: om stadens styrelse, handel, industri och kultur under 400 år
  By: Westerlund, Uno
  Language:
  Swedish
  Published: 2019
  Classification: Ncch
  Available as: Book
 3. Ur Piteå stads historia 1900-1950

  Subtitle: tidningsnotiser och minnesanteckningar från tiden 1900-1950
  By: Axelson, Alf W
  Language:
  Swedish
  Published: 2001
  Classification: Ncchz Piteå
  Available as: Book
 4. Piteå församling

  Subtitle: en resa genom 1000 år
  By: Carlsson, Curt
  Language:
  Swedish
  Published: 1999
  Classification: Cj-cz Piteå: Piteå församling
  Available as: Book
 5. Just när du trodde allt var över

  Subtitle: boken om Ripp-Rock i Piteå
  By: Andersson, Mikael
  Language:
  Swedish
  Published: 2018
  Classification: Ijxn
  Available as: Book
 6. Vänbok till kulturen

  Subtitle: en berättelse om Acusticum och Musikhögskolan i Piteå
  By: Nilsson, Sam
  Language:
  Swedish
  Published: 2019
  Classification: 780.711488841
  Available as: Book
 7. Piteå sjöfart

  By: Berggren, Åke
  Language:
  Swedish
  Published: 1988
  Classification: Prcd-cz Piteå
  Available as: Book
 8. Piteå bilder

  Subtitle: förr och nu
  Language:
  Swedish
  Published: 2008
  Classification: Ncchz Pite
  Available as: Book
 9. Under ett sekel

  Subtitle: arbetarrörelsens historia i Pitebygden
  By: Piteå Socialdemokratiska Arbetarekommun
  Language:
  Undetermined
  Published: 1989
  Classification: Occ.06z SAP Piteå
  Available as: Book
 10. Piteå socken

  Subtitle: en historik I - II
  By: Selinus, Olov
  Language:
  Undetermined
  Published: 1922
  Classification: Ncchz Piteå
  Available as: Book
 11. Om Piteå lappmark och socken

  Subtitle: ur Abraham Abrahamsson Hülphers samlingar till en beskrivning över Norrland år 1790
  By: Hülphers, Abraham A
  Language:
  Swedish
  Published: 1998
  Classification: Ncciz Arvidsjaur
  Available as: Book
 12. Furunäsets sjukhus

  By: Johnsson, Ingela
  Language:
  Swedish
  Published: 1997
  Classification: Vp-cz Piteå: Furunäsets sjukhus
  Available as: Book
 13. Furunäsets sjukhus i Piteå

  Subtitle: människorna, vården och arkitekturen under hundra år
  By: Ulvsgård, Sebastian
  Language:
  Swedish
  Published: 2013
  Classification: 353.609485
  Available as: Book

Faktaruta

Vad är stadsprivilegier?

För att ett samhälle (en tätort) skulle få bedriva handel krävdes historiskt en form av tillstånd från kungamakten. Kravet var att borgarna måste bilda en styrelse (magistrat), vi kan jämföra den med dagens kommunstyrelse. När borgarna i Piteå bildat ett magistrat fick Piteå ”stadsprivilegier”, det vill säga rätten för borgerskapet att bedriva handel.  

Vad var Piteå innan?

Öjebyn var en socken innan den blev stad. När borgarna i kyrkbyarna ansökte om stadsprivilegier, då blev centrum kring kyrkan ”stad” och allt annat runt omkring fortsatte vara socken. Vid flytten av centrum till nuvarande Piteå så återgick Öjeby kyrkstad till att vara socken igen.

1971 avskaffades begreppen stad och stadsprivilegier i samband med en landsomfattande kommunreform.

400 boktips och jubileumsbokmärke

Personalen har skrivit 400 boktips som kommer att placeras ut på olika platser i kommunen. Om du med hjälp av en mobiltelefon skannar QR-koderna på tipsen, och hittar guldkoden, så kan du vinna ett pris! Läs mer på biblioteken i piteås hemsidor.

Utställning på Norrbottens museum

3 städer i regionen jubilerar

Utöver Piteå så firar även Luleå och finska Torneå 400 år.  En film från Piteå museum om firandet kan du se här.                   

Arkivfilm - Piteå stad firar 300 år

Så firar Piteå kommun

Piteå kommun om Piteå 400 år.

Tags:

Written by: Webbredaktionen Monday, June 7, 2021