Queering Sápmi

Det samiska perspektivet inom hbtq har länge varit ett förbisett ämne. Hur är det egentligen att ha två starka identiteter, en etnisk och en sexuell? Hur är det att vara minoritet i en minoritet? Med dessa frågor som utgångspunkt startade Elfrida Bergman och Sara Lindquist projektet Queering Sápmi.

Det samiska perspektivet inom hbtq har länge varit ett förbisett ämne. Hur är det egentligen att ha två starka identiteter, en etnisk och en sexuell? Hur är det att vara minoritet i en minoritet? Med dessa frågor som utgångspunkt startade Elfrida Bergman och Sara Lindquist projektet Queering Sápmi.

Syftet med projektet har varit att synliggöra samer som är homo, bi, transpersoner eller som på annat sätt utmanar normer om kön och sexualitet. Resultatet presenteras i denna fantastiska bok i form av livsberättelser och porträtt av samiska personer bortanför normen.

Gemensamt för personerna i boken är tystnaden och rädslorna de mött till följd av att tillhöra en sexuell minoritet i en etnisk minoritet. Därför har en del personer i boken valt att vara anonyma av rädsla att förlora sina närstående eller att de känt sig kränkta eller hotade. Samtidigt genomsyras berättelserna av stolthet över den sexuella läggningen och att vara just same.

De personer som valt att träda fram med namn och bild är personer som finner stöd hos sin familj och sina vänner. För en del har deras sexuella läggning varit en självklar del i deras liv och att komma ut har skett väldigt naturligt. För andra har det var en kamp att acceptera för sig själv likväl som för andra.

Queering Sápmi är en bok som verkligen berör med många gripande livsöden där konsekvenserna blivit både positiva och negativa. Boken innehåller många väldigt fina bilder som tydligt avspeglar bokens tema och jag rekomederar varmt denna bok.

Qub förlag, 2013

Audience:

Tags:

Review by: Annika Andersson, Luleå Stadsbibliotek Friday, October 24, 2014