Sápmi i ord och bild del I och II

Litteraturen om samer är enorm. Litteratur av samer har det inte funnits lika mycket av. Här hörs samers egna röster, men också en stor och internationell samling skribenter.

I många hundra år har författare från många håll i världen intresserat sig för det samiska. Ibland vetenskapligt, ibland med nyfikenhet på det exotiska, ibland fördomsfullt. Bredden av texter i det här standardverket visar hur känd den samiska kulturen är internationellt, både i forskning och populärkultur. Samtidigt är kunskaperna i Sverige inte alltid så stora. Och intresset i den internationella forskarvärlden motsvaras inte av motsvarande intresse eller respekt på svensk botten, bland svenska myndigheter och lagstiftare.

Samisk kulturell renässans

I historien finns förtryck, såriga konflikter, förluster av mark och vatten, förlust av språk och kultur. Och det allra svartaste: rasbiologins mörka ideologi. Men allt är inte mörker. Nu pågår en mäktig samisk kulturell renässans. Här porträtteras nutida kulturpersonligheter, artister som Sofia Jannok och Maxida Märak, konstnärer som Anders Sunna, Britta Marakatt-Labba och Katarina Pirak Sikku.

Föregångare finns förstås, konstnärer som Nils Nilsson Skum och Lars Pirak, författare som Johan Thuri och Paulus Utsi och naturligtvis multikonstnären Nils-Aslak Valkeapää, Áillohaš, såväl författare som bildkonstnär och musiker.

Ömsom fördomsfullt, ömsom kunnigt

Det samiska är och har varit ett outsinligt motiv för författare och konstnärer i  många hundra år. De har närmat sig ömsom fördomsfullt, ömsom kunnigt och inkännande. Författare alltifrån Olaus Magnus till  deckarförfattarna Lars Pettersson och Olivier Truc har gjort det. Tre konstnärer från olika tider som har närmat sig den samiska kulturen utan att göra den exotisk och främmande är Anna Nordlander, Johan Tirén och Bengt Lindström.

Del I kom 2015, del II kom 2017.Två böcker på sammanlagt 1 360 sidor är kanske inget att kasta sig över, men gärna dyka ner i! Vetenskapliga artiklar samsas med reportage, historia möter nutid i vad som kommer att räknas som ett standardverk om Sápmi.