Sápmi skyar

Så länge människan har funnits har hon fascinerats av himlens fenomen, av stjärnbilder, av norrsken, av solpelare, vädersolar och halofenomen. Och hon har försökt avläsa himlabildernas budskap, tolka dem och ge dem mening. Den här vackra boken kombinerar vetenskap med himlafenomenens betydelse i samisk tradition.

Här möter Andrea Barghis fotografier konstnären Inga-Wiktoria Påwes bilder, tolkningar av samma syner i mytologisk form. Vi får den vetenskapliga förklaringen till vackra syner som solpelare, halofenomen, vädersolar, pärlemormoln och norrsken och dessutom berättelser om vilken mening de hade - och har - i samisk tankevärld. Bland de som för denna gamla kunskap vidare finns prästen, jojkaren med mera Johan Märak. Så här berättar han om solpelare, ett fenomen som kan uppträda när solen strax före sin uppgång belyser små iskristaller i luften:

"Mina kollegor på Uppsala universitet gjorde narr av mig... de kunde aldrig förstå det faktum att jag såg solpelaren som en helig symbol och att dessa himmelska fenomen hade potentialen att skada en om man visslade eller skrek åt dem.".

Boken innehåller också en kort historik över den samiska kulturen och en samtidsbild av samiskt liv och samisk kultur. Den beskriver också hur den samiska traditionella världsbilden ser ut, bland annat med exempel från multikonstnären Áillohaš, Nils-Aslak Valkeapääs diktning.

Boken har parallelltext på svenska och engelska och är rikt illustrerad med Andrea Barghis fotografier och Inga-Wiktoria Påwes bilder. Consuelo Griggio och Thomas Kuhn är forskare i socialantropologi respektive rymdteknik.

Varda, 2015