Såvitt jag minns

Mycket av vad vi vet om samisk kultur i äldre tider har skrivits av präster. "Lappmarksprästen" Bo Lundmark är en i den långa raden skildrare av samernas land och folk.

I gamla tider stod prästerskapet ibland för en hänsynslös "hednamission" där samerna skulle kristnas med hårdföra metoder. Man gjorde ofta våld på samernas kulturarv och äldre trosföreställningar. Jojken förbjöds på en del håll, nåjdtrummor brändes.

I dag är det dialog som gäller och i senare tider är det ofta präster som har varit talesmän och förespråkare för samisk kultur. Bo Lundmark är en i raden, en tolerant och vidsynt kyrkorepresentant och kännare av den samiska kulturen, som också har forskat om samernas förkristna religion. Hans hela författarskap utgör en mäktig dokumentation av inte bara samisk kultur utan av liv i fjällvärlden över huvud taget. Hela fjällkedjan, hela Sápmi, har varit hans verksamhetsfält.

Strejken i Malmfälten

Många är de kyrkhelger och kyrkkåtor som besökts och många är porträtten av människor han mött under sin långa prästvandring. Ibland är det kanske främst en närmare krets som är intresserad. Men här berättas till exempel också om strejken i Malmfälten 1969-70, då kyrkan samlade in kollekt till strejkkassan. Här finns minnen från kampen om Vindelälven. Högintressant är kapitlet om diktaren Anders Fjellner, "samernas Homeros", som Bo Lundmark också har skrivit en bok om.

Boken är rikt illustrerad, framför allt med författarens egna bilder. Den växer till en krönika över en lång gärning för den samiska kulturen.

Boken finns också som talbok Daisy för dig med läsnedsättning.

Fler tips om människoöden

 1. Kim Philby, mästerspionen

  Review By: Borovik, Genrich Review by: Kristian Priemel

  James Bond, en fiktiv figur i den brittiska underrättelsetjänsten med rätt att döda gjorde filmdebut 1962. En epok av actionladdade filmer där världens fortbestånd oftast stod på spel följde ända in i våra dagar.

 2. Jag simmar till Tallinn och andra berättelser

  Review By: Kihlman, Mikael Review by: Webbredaktionen

  En fantastisk bok med 60 bilder av en fantastisk konstnär, en av Norrbottens allra främsta. Brita Weglin är en egensinnig bildskapare, som för drygt 20 år sedan hittade sitt uttryck i grafiken.

 3. Bokklubben vid livets slut

  Review By: Schwalbe, Will Review by: Hilkka Horsma

  Döden - förr eller senare tvingas vi alla att hantera det faktum att vi inte är odödliga varelser. Men flertalet av oss, inklusive jag själv, undviker helst att tala med nära och kära på allvar om just döden. Will Schwalbe är inte heller något undantag.

 4. Berättelsen om Sara

  Review By: Olofsson Huuva, Ingrid Review by: Hilkka Horsma

  Att få ett multihandikappat barn är inte lätt, det förstår alla. Men den enorma kamp det ibland innebär för föräldrar till barn med sällsynta sjukdomar, att få den hjälp och vård de har rätt till, är kanske inte lika allmänt känd.

Show more...

Audience:

Tags:

Review by: Jan Olofsson Monday, February 8, 2016