Såvitt jag minns

Mycket av vad vi vet om samisk kultur i äldre tider har skrivits av präster. "Lappmarksprästen" Bo Lundmark är en i den långa raden skildrare av samernas land och folk.

I gamla tider stod prästerskapet ibland för en hänsynslös "hednamission" där samerna skulle kristnas med hårdföra metoder. Man gjorde ofta våld på samernas kulturarv och äldre trosföreställningar. Jojken förbjöds på en del håll, nåjdtrummor brändes.

I dag är det dialog som gäller och i senare tider är det ofta präster som har varit talesmän och förspråkare för samisk kultur. Bo Lundmark är en i raden, en tolerant och vidsynt kyrkorepresentant och kännare av den samiska kulturen, som också har forskat om samernas förkristna religion. Hans hela författarskap utgör en mäktig dokumentation av inte bara samisk kultur utan av liv i fjällvärlden över huvud taget. Hela fjällkedjan, hela Sápmi, har varit hans verksamhetsfält

Många är de kyrkhelger och kyrkkåtor som besökts och många är porträtten av människor han mött under sin långa prästvandring. Ibland är det kanske främst en närmare krets som är intresserad. Men här berättas till exempel också om strejken i Malmfälten 1969-70, då kyrkan samlade in kollekt till strejkkassan. Här finns minnen från kampen om Vindelälven. Högintressant är kapitlet om diktaren Anders Fjellner, "samernas Homeros", som Bo Lundmark också har skrivit en bok om.

Boken är rikt illustrerad, framför allt med författarens egna bilder. Den växer till en krönika över en lång gärning för den samiska kulturen.

Ord & visor, 2014

Boken finns också som talbok Daisy för dig med läsnedsättning. Information om läsnedsättning >>>

Tags:

Review by: Jan Olofsson Monday, February 8, 2016