Min birra

Bibblo.se, Polarbibblo.se ja leana álbmotgirjerádjosat,14 suohkaniin – leat ovttas Norrbottena Girjerádjosat!

 

Bibblo.se – iežat digitálalaš girjerájus 

Mii doallat rahpput jándora birra ja sáhtát ovttatmanu duhtadit iežat lohkandárbbu soames min e-girjjiin. Min báikkis sáhtát olu gávdnát iežamet digitálavuorkkáin, o.m.d. ohcat stipeanddaid dahje lohkat čálliid birra miehtá máilmmi. Sáhtát digitála báikkiid iskkadit ja girjjiid ohcat. Jos girji maid háledat lohkat lea luikojuvvon de sáhtát dan várret ja nu šattat vuordinrádjui. Sáhtát maid guhkidit luoikanáiggi girjjiin maid leat luoikan. Áidna maid dárbbašat lea girjerájusgoartta mas lea PIN-koda.

 1. Bávllosa divttat

  Subtitle: poems by Paulus Utsi
  By: Palo, Mirja
  Language:
  Northern Sami
  Published: 2020
  Classification: 781.62
  Available as: Music, CD/LP
 2. Ládjogahpir

  Subtitle: máttaráhkuid gábagahpir
  By: Harlin, Eeva-Kristiina
  Language:
  English Northern Sami
  Published: 2020
  Classification: Ihk
  Available as: Book
 3. Áigi

  By: Ponga, John
  Language:
  Northern Sami Swedish English
  Published: 2020
  Classification: Uaf=uea
  Available as: Book
 4. Marknadsvantar

  Subtitle: om mönsterstickade vantar i norr : version svenska & nordsamiska
  By: Nordvall Falck, Erika
  Language:
  Swedish Northern Sami
  Published: 2020
  Classification: Ihk
  Available as: Book
 5. Hearrát dat bidje min

  Subtitle: bággojohtimiid birra
  By: Labba, Elin Anna
  Language:
  Northern Sami
  Published: 2020
  Classification: Kcs.5-c=uea
  Available as: Book
 6. Muitalusat

  By: Hætta, Lars Jacobsen
  Language:
  Northern Sami
  Published: 2019
  Classification: Kcs.46-db=uea
  Available as: Book
 7. Gárži

  By: Vuolab, Sara Kristine
  Language:
  Northern Sami
  Published: 2019
  Classification: Huea.03
  Available as: Book
 8. Duđa eallimii

  By: Sárgon, Sollaug
  Language:
  Northern Sami
  Published: 2019
  Classification: Huea.03
  Available as: Book
 9. Du sámi muitalus

  By: Vennerød, Kaare
  Language:
  Northern Sami
  Published: 2019
  Classification: Mcs-db=uea
  Available as: Book
 10. Biibbal

  Subtitle: bassi čála : boares ja ođđa testamenta
  Language:
  Northern Sami
  Published: 2019
  Classification: Cb
  Available as: Book
  

Girjerájusgoarta

Girjerájusgoarttain sáhtát luoikat ovdamearkka dihte girjjiid, áviissaid, musihka ja geavahit min digitála bálvalusaid. Mana du Girjerádjosii jos háledat goartta. Jurddaš fertet sáhttit iežat duođaštit/ legitimeret. Girjerájusgoarta lea nuvttá muhto jos láhpát dan de máksá diŋgot ođđasa. PIN-kodain mii lea čadnon gortii sáhtát máŋggaid áššiidat čoavdit njuolga min oktasaš webbasajis.  

Sámigielat girjjit

Norrbottena Girjerádjosat leat álkihan dutnje ohcat ja válljet min fálaldagain. Dán siiddus gávnnat sámigielat girjelisttuid. Sáhtát maid válljet sámigillii ohcat jos válljet ”visa fler val/vuoset eanet válljemiid” dan maŋŋel iežat giela.

Polarbibblo.se – oktasaš mánáid webba

Sihkkaris webba mánáide dassážii go leat 12 jahkásaččat. Dás mánát besset iežaset jiena dahkat  gullošin. Dan mánát dahket go sárgut, čállet muitalusaid, divttaid dahje girjeevttohusaid. Girjerájusbargit gehččet visot maid mánát sáddejit ovdal go almmuhuvvo. Dáppe gávdnojit iežá somás áššit nugo lohkat, oažžut girjeevttohusaid iežá mánáin, speallat spealaid ja guldalit webbagirjji “Gos lea Nora gielká?” máŋggaid sierra gielaide. Iskka Polarbibblo.se

Girjerádjosis

Earret go girjjiid luoikat, filmmaid ja nu ain de dáhpáhuvvá ollu iežá girjerádjosiin. Dat lágiduvvojit máŋga sierra prográmmaaktivitehtat ja vuosáhusat – dola danin fuola iežat ja iežá girjerádjosiin.

Mánáid vuosttas giella

Lohkat, lávlut ja stoahkat sániiguin lea buorre vuohki oažžut giela ovdánit. Girjerádjosat juhket girjji juohke mánážii ja girjjit leat válljemuššii máŋggaid gielaid gaskkas. Ja mađi árabut don ja du mánná álgibeahtti dađi buorebut.

Oktavuohta

Bibblo.se oamastuvvo ja fuolahuvvu oktasaččat Norrbottena Guovllu-(Regiovnna-) girjerádjosis ja Norrbottena álbmotgirjerádjosiin.

Jus leat jearaldagat webbasaji birra váldde oktavuođa redaktion@bibblo.se

Jus leat jearaldagat luoikama, ođđasit luoikama, e-girjjiid ja várremušaid birra de váldde oktavuođa lagamus girjerádjosiin.