Min birra

Bibblo.se, Polarbibblo.se ja leana álbmotgirjerádjosat,14 suohkaniin – leat ovttas Norrbottena Girjerádjosat!

 

Bibblo.se – iežat digitálalaš girjerájus 

Mii doallat rahpput jándora birra ja sáhtát ovttatmanu duhtadit iežat lohkandárbbu soames min e-girjjiin. Min báikkis sáhtát olu gávdnát iežamet digitálavuorkkáin, o.m.d. ohcat stipeanddaid dahje lohkat čálliid birra miehtá máilmmi. Sáhtát digitála báikkiid iskkadit ja girjjiid ohcat. Jos girji maid háledat lohkat lea luikojuvvon de sáhtát dan várret ja nu šattat vuordinrádjui. Sáhtát maid guhkidit luoikanáiggi girjjiin maid leat luoikan. Áidna maid dárbbašat lea girjerájusgoartta mas lea PIN-koda.

 1. Varra mii lea golgan

  Av: Larsson, Åsa
  Språk:
  Nordsamiska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Finsk-ugrisk och altaisk skönlitteratur
  Finns som: Bok
 2. Sámás-parlör

  Undertitel: Sámásmuinna2, Sámástamujna2, Sámásthmujna2, Saemesthmunnjien2
  Språk:
  Sydsamiska Nordsamiska Lulesamiska Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Samiska
  Finns som: Bok
 3. Enná vuojnná rijmek miesev, isá oaidná muzet miesi

  Undertitel: Vájssá ja Gáidumguovlluid boazosámiid guolgaterminologiija = Mamma ser en rijmek kalv, pappa ser en muzet kalv : Vájssá och Gáidumområdenas renhårsterminologi
  Av: Omma, Helena
  Språk:
  Nordsamiska Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Däggdjur (Mammalia)
  Finns som: Bok
 4. Elsa Laula Renberg

  Undertitel: sápmelaččaid ovdamanni
  Av: Johansen, Siri Broch
  Språk:
  Nordsamiska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Sveriges historia
  Finns som: Bok
 5. Eallit vai jápmit?

  Undertitel: duohtavuođasánit sámi diliid birra = Inför lif eller död? : sanningsord i de lappska förhållandena
  Av: Laula, Elsa
  Språk:
  Nordsamiska Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Samer
  Finns som: Bok
 6. Laponia

  Undertitel: viiddes čábbodat
  Av: Haarberg, Erlend
  Språk:
  Nordsamiska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Fotokonst
  Finns som: Bok
 7. Sameblod

  Språk:
  Nordsamiska Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Svensk film och tv
  Finns som: DVD
 8. Saivo

  Av: Ponga, Anita
  Språk:
  Nordsamiska Svenska Engelska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Finsk-ugrisk och altaisk skönlitteratur
  Finns som: Bok
 9. Jámán oanehis bottu

  Undertitel: Jag dör en kort stund
  Av: Inga, Stina
  Språk:
  Nordsamiska Svenska
  Publiceringsår: 2016
  Klassifikation: Finsk-ugrisk och altaisk skönlitteratur
  Finns som: Bok
  

Girjerájusgoarta

Girjerájusgoarttain sáhtát luoikat ovdamearkka dihte girjjiid, áviissaid, musihka ja geavahit min digitála bálvalusaid. Mana du Girjerádjosii jos háledat goartta. Jurddaš fertet sáhttit iežat duođaštit/ legitimeret. Girjerájusgoarta lea nuvttá muhto jos láhpát dan de máksá diŋgot ođđasa. PIN-kodain mii lea čadnon gortii sáhtát máŋggaid áššiidat čoavdit njuolga min oktasaš webbasajis.  

Sámigielat girjjit

Norrbottena Girjerádjosat leat álkihan dutnje ohcat ja válljet min fálaldagain. Dán siiddus gávnnat sámigielat girjelisttuid. Sáhtát maid válljet sámigillii ohcat jos válljet ”visa fler val/vuoset eanet válljemiid” dan maŋŋel iežat giela.

Polarbibblo.se – oktasaš mánáid webba

Sihkkaris webba mánáide dassážii go leat 12 jahkásaččat. Dás mánát besset iežaset jiena dahkat  gullošin. Dan mánát dahket go sárgut, čállet muitalusaid, divttaid dahje girjeevttohusaid. Girjerájusbargit gehččet visot maid mánát sáddejit ovdal go almmuhuvvo. Dáppe gávdnojit iežá somás áššit nugo lohkat, oažžut girjeevttohusaid iežá mánáin, speallat spealaid ja guldalit webbagirjji “Gos lea Nora gielká?” máŋggaid sierra gielaide. Iskka Polarbibblo.se

Girjerádjosis

Earret go girjjiid luoikat, filmmaid ja nu ain de dáhpáhuvvá ollu iežá girjerádjosiin. Dat lágiduvvojit máŋga sierra prográmmaaktivitehtat ja vuosáhusat – dola danin fuola iežat ja iežá girjerádjosiin.

Mánáid vuosttas giella

Lohkat, lávlut ja stoahkat sániiguin lea buorre vuohki oažžut giela ovdánit. Girjerádjosat juhket girjji juohke mánážii ja girjjit leat válljemuššii máŋggaid gielaid gaskkas. Ja mađi árabut don ja du mánná álgibeahtti dađi buorebut.

Oktavuohta

Bibblo.se oamastuvvo ja fuolahuvvu oktasaččat Norrbottena Guovllu-(Regiovnna-) girjerádjosis ja Norrbottena álbmotgirjerádjosiin.

Jus leat jearaldagat webbasaji birra váldde oktavuođa redaktion@bibblo.se

Jus leat jearaldagat luoikama, ođđasit luoikama, e-girjjiid ja várremušaid birra de váldde oktavuođa lagamus girjerádjosiin.