Seveneves

Månen splittras av någon okänd kraft. Följden blir att allt liv på Jorden lever på lånad tid. Splittret från månen kommer att bombardera Jorden och glödga upp atmosfär och jordyta så att allt kokar bort.

Rymden vårt öde

Mänskligheten startar en räddningsaktion. Man skjuter upp så mycket raketer med människor och materiel ut i rymden man hinner med. De utvalda få bygger utrymmen i tomrummet där de ska överleva den katastrof Jorden råkar ut för.

Aha!

Skildringen tar sin start nära nutid och avslutas många tusentals år i framtiden. Det är sällan en titel upplevs som ett enda ”AHA”, vilket kommer i slutet av bokens andra del. Förhoppningsvis är det ingen som lyckats avslöja titelns innehåll för dig innan dess (eller kanske du redan listat ut vad titeln syftar på när du kommit så långt i boken).

Stora skeenden

Seveneves är en brett upplagd science fiction-berättelse som med jättelika penseldrag målar en framtid där ingenjörskunnande, genialitet och uppoffringsmentalitet går hand i hand med maktintriger, falskspel och totalt egenintresse. Det här är inte en bok för den som vill ha djupa personskildringar, utan vad det handlar om är de stora skeendena.

Knivseggen

Den återstående mänskligheten får lära sig leva med att misstag och felaktiga beslut kan leda till mänsklighetens utplåning. Samtidigt saknas inte konflikter eftersom man sällan är överens om vad som är klokt och förståndigt eller huvud- och hänsynslöst. Egenskaper och människovärde värderas helt olika. På vilket sätt huvudpersonerna faktiskt löser problemställningen gjorde mig inte helt bekväm, och skapar naturligtvis problem i boken vars konsekvenser beskrivs i den avslutande tredje delen.

Observera att boken är på engelska.

Audience:

Tags:

Review by: Kristian Priemel Wednesday, November 4, 2020