Skuggans lag

1999 kriminaliserades köp av sexuella tjänster. Simon Häggström i Stockholmspolisens prostitutionsgrupp berättar personligt om sitt jobb.

Boken är baserad på upplevelser och ingripanden han gjort tillsammans med kolleger, eller i några fall ensam. Prostitutionsgruppen arbetar inte enbart med att ta fast torskar, utan även förebyggande. Det gäller framför allt om de får nys om minderåriga som via nätet bjuder ut sin kropp.

Klientelet som köper sexuella tjänster som prostitutionsgruppen kommer i kontakt med är nästan uteslutande män. Den stora majoriteten av de kvinnor som blir köpta kommer från trasiga uppväxter, urusla hemförhållanden, ren och skriande fattigdom. Och många av dem är helt utnyttjade av människohandlare som tjänar grova pengar som hallickar.

Yngre sexköpare

De förändringar Simon Häggström lägger märke till är att allt yngre män köper sexuella tjänster. Han diskuterar på ett ställe på vilket sätt den från internet lättillgängliga pornografin understödjer ytterligare objektifiering av kvinnor (och i vissa fall av minderåriga flickor och pojkar, samt män) och därmed skapar ett brutalt och aggressivt sexualbeteende. Sådant som en del av porrsurfarna vill pröva i verkligheten, men inser att partnern (om det finns någon sådan) aldrig kommer att ställa upp på.

Det kan vara något att tänka på när man funderar över makt, jämställdhet och grundorsakerna till sexuella övergrepp.

Simon Häggström är i skrivande stund aktuell med en fortsättning betitlad Nattstad.

Tags:

Review by: Kristian Priemel Wednesday, August 30, 2017