Sommarboken

Debutroman av en ung brittisk författare som handlar om en annorlunda uppväxt. En läsvärd och lättillgänglig debutroman med fina miljöbeskrivningar från ett sommarfagert Ungern.

Bokens huvudperson Elizabeth är en ung kvinna som en dag tar emot ett paket från Ungern. Paketet innehåller ett brev som meddelar att Elizabeths mamma Marika dött samt ett fotoalbum, ”Sommarboken”. Elizabeth, som inte haft någon kontakt med sin mamma på över 10 år och som gjort allt för att förtränga minnena från barndomens somrar i Ungern, hittar nu en dörr in till sin barndom.

Marika lämnade familjen när Elizabeth var 9 år och flyttade tillbaka till Ungern. Därefter besökte Elizabeth Ungern varje sommar fram tills hon var 16 år. Det blev somrar fyllda av sol, värme, magi, passion och kärlek, allt det som Elizabeth saknar hemma i England och tiden mellan besöken i Ungern blir en enda lång längtan till nästa sommar. Ända fram till den sista sommaren då något inträffar som gör att Elizabeth bryter alla band med Marika och Ungern och aldrig mer kommer att återvända, ”Sommarboken” blir nu ett sätt för Elizabeth att återuppleva somrarna i Ungern år för år men nu med en vuxens perspektiv, som gör att hon kan se händelserna i ett annat ljus.

En bok som målar upp barndomens somrar i ett förtrollat sken men också visar hur drömmen om denna idyll raseras. I grunden handlar dock boken om förhållandet mellan mor och dotter och mellan far och dotter och hur barndomens händelser formar våra liv.

Bokförlaget Forum 2013

Översättare: Marianne Mattsson

Tipsat av Daniel Gunnestam

Audience:

Tags:

Review by: Webbredaktionen Tuesday, February 10, 2015