Påskekrim - behandling av personuppgifter

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

När du skickar in ditt boktips till oss kommer vi att fråga efter följande personuppgifter: 

  • förnamn och efternamn
  • eventuell alias
  • födelseår
  • hemort

Vi vill ha ditt fulla namn för att vi ska kunna identifiera dig och koppla just dig till ditt tips. Dessa sparar vi för att kunna ändra eller ta bort din text om du vill det. Samtidigt kan ingen annan redigera eller ta bort din text utan din vilja. Vi kommer inte publicera ditt hela namn eller e-postadress på Bibblo.se.

Vi kommer att publicera följande uppgifter till din text:

  • förnamn eller alias som du själv anger när du skickar in ditt tips
  • hemort

När vi har publicerat ditt tips på Bibblo.se så slänger vi din e-post. Boktipsen och personuppgifter som publiceras kommer att finnas på Bibblo.ses till och med december 2020. 

Om du vill radera eller redigera din information innan januari 2020, kontakta oss på redaktion@bibblo.se.

Vi kommer aldrig att sälja eller vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part.

Tillbaka till formuläret >>>

Taggar:

Skrivet av: Hannele Kylmämaa den 30 mars 2020