Piteå 400 år

2021 firar Piteå 400 år med pompa och ståt.

Den 12 maj 1621 fick Piteå stadspriviliger (se faktaruta). Staden låg från början i nuvarande Öjebyn, men flyttade till sitt nuvarande läge efter en storbrand 1666. Under 1800-talet växte en industrialisering fram inom trä- och sågindustrin, den är än i dag den dominerande näringen. Piteå är känd som en turist- och sommarstad, med tusentals besökare varje år.

Läs om Piteås historia

 1. Piteå stad 400 år

  Undertitel: urval av händelser och personer 1621-1820
  Av: Holmberg, Ulf
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Norrland
  Finns som: Bok
 2. Piteås historia

  Undertitel: om stadens styrelse, handel, industri och kultur under 400 år
  Av: Westerlund, Uno
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Norrland
  Finns som: Bok
 3. Ur Piteå stads historia 1900-1950

  Undertitel: tidningsnotiser och minnesanteckningar från tiden 1900-1950
  Av: Axelson, Alf W
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2001
  Klassifikation: Norrland
  Finns som: Bok
 4. Piteå församling

  Undertitel: en resa genom 1000 år
  Av: Carlsson, Curt
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1999
  Klassifikation: Kyrkohistoria
  Finns som: Bok
 5. Just när du trodde allt var över

  Undertitel: boken om Ripp-Rock i Piteå
  Av: Andersson, Mikael
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Rock
  Finns som: Bok
 6. Vänbok till kulturen

  Undertitel: en berättelse om Acusticum och Musikhögskolan i Piteå
  Av: Nilsson, Sam
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Musik—utbildning
  Finns som: Bok
 7. Piteå sjöfart

  Av: Berggren, Åke
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1988
  Klassifikation: Fartyg och sjöfart
  Finns som: Bok
 8. Piteå bilder

  Undertitel: förr och nu
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2008
  Klassifikation: Norrland
  Finns som: Bok
 9. Under ett sekel

  Undertitel: arbetarrörelsens historia i Pitebygden
  Av: Piteå Socialdemokratiska Arbetarekommun
  Språk:
  Odefinierat språk
  Publiceringsår: 1989
  Klassifikation: Statskunskap och politik
  Finns som: Bok
 10. Piteå socken

  Undertitel: en historik I - II
  Av: Selinus, Olov
  Språk:
  Odefinierat språk
  Publiceringsår: 1922
  Klassifikation: Norrland
  Finns som: Bok
 11. Om Piteå lappmark och socken

  Undertitel: ur Abraham Abrahamsson Hülphers samlingar till en beskrivning över Norrland år 1790
  Av: Hülphers, Abraham A
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1998
  Klassifikation: Norrland
  Finns som: Bok
 12. Furunäsets sjukhus

  Av: Johnsson, Ingela
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1997
  Klassifikation: Hälso- och sjukvård
  Finns som: Bok
 13. Furunäsets sjukhus i Piteå

  Undertitel: människorna, vården och arkitekturen under hundra år
  Av: Ulvsgård, Sebastian
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2013
  Klassifikation: Offentlig förvaltning av hälso- och sjukvård
  Finns som: Bok

Faktaruta

Vad är stadsprivilegier?

För att ett samhälle (en tätort) skulle få bedriva handel krävdes historiskt en form av tillstånd från kungamakten. Kravet var att borgarna måste bilda en styrelse (magistrat), vi kan jämföra den med dagens kommunstyrelse. När borgarna i Piteå bildat ett magistrat fick Piteå ”stadsprivilegier”, det vill säga rätten för borgerskapet att bedriva handel.  

Vad var Piteå innan?

Öjebyn var en socken innan den blev stad. När borgarna i kyrkbyarna ansökte om stadsprivilegier, då blev centrum kring kyrkan ”stad” och allt annat runt omkring fortsatte vara socken. Vid flytten av centrum till nuvarande Piteå så återgick Öjeby kyrkstad till att vara socken igen.

1971 avskaffades begreppen stad och stadsprivilegier i samband med en landsomfattande kommunreform.

400 boktips och jubileumsbokmärke

Personalen har skrivit 400 boktips som kommer att placeras ut på olika platser i kommunen. Om du med hjälp av en mobiltelefon skannar QR-koderna på tipsen, och hittar guldkoden, så kan du vinna ett pris! Läs mer på biblioteken i piteås hemsidor.

Utställning på Norrbottens museum

3 städer i regionen jubilerar

Utöver Piteå så firar även Luleå och finska Torneå 400 år.  En film från Piteå museum om firandet kan du se här.                   

Arkivfilm - Piteå stad firar 300 år

Så firar Piteå kommun

Piteå kommun om Piteå 400 år.

Taggar:

Skrivet av: Webbredaktionen den 7 juni 2021