Avgifter

Övertidsavgift: 1 kr per bok och dag efter förfallodatum.
Maxbelopp per återlämningstillfälle: 100 kronor
Ersättningslånekort: 20 kronor
Fjärrlåneavgift: Bok 20 kronor
Artikelkopia 50 kronor
Lån från utomnordiska länder: 150 kronor.
Ej återlämnade eller skadade böcker eller
andra medier:

  • Vuxenbok 300 kronor
  • Barnbok 200 kronor
  • Ljudbok vuxen 300 kronor
  • Ljudbok barn 200 kronor
  • Språkkurs 500 kronor
  • Mikrofilmade dagstidningar 500 kronor
  • Småtryck, häften 50 kronor
  • FaktaDVD 300 kronor
  • FaktaCD vuxen 300 kronor
  • FaktaCD barn 200 kronor

Låntagaren kan i vissa fall ersätta det förkomna eller skadade lånet med en bok eller CD efter kontakt med biblioteket. Lokala avgifter för annat material kan förekomma.