Sommartävling - behandling av personuppgifter

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

När du skickar in ditt boktips till oss kommer vi att fråga efter följande personuppgifter: 

  • förnamn och efternamn
  • eventuell alias
  • födelseår
  • e-postadress
  • hemort

Vi vill ha ditt fullständiga namn samt e-postadress för att vi kunna identifiera dig och koppla just dig till ditt tips. Dessa sparar vi för att kunna ändra eller ta bort din text om du vill det. Samtidigt kan ingen annan redigera eller ta bort din text utan din vilja. Vi kommer inte publicera ditt hela namn eller e-postadress på Bibblo.se.

Vi kommer att publicera följande uppgifter till din text:

  • förnamn eller alias som du själv anger när du skickar in ditt tips
  • hemort

Boktipsen och personuppgifter som publiceras kommer att finnas på Bibblo.se till och med juni 2021. 

De 50 först inkomna boktipsen sparas i vår e-postserver till dess att vi skickar ut vinsterna efter sommaren. Därefter raderar vi e-posten.

Om du vill radera eller redigera din information innan juni 2021, kontakta oss på redaktion@bibblo.se.

Vi kommer aldrig att sälja eller vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part.

Tillbaka till formuläret >>>