Min berättelse

Utställning

Utställningen är över

28 januari måndag 2019
23 februari lördag 2019
2019-01-28 till 2019-02-23.

Dela din berättelse, besök utställningen på webben och biblioteken, lyssna på författare och träffa andra.

Utan urfolks och nationella minoriteters berättelser är bilden av Sveriges kulturarv bara halv. Att kunna ta upp en bok och känna igen sig i berättelsen är viktigt för att stärka den egna självkänslan. Språk är makt över sin egen berättelse och en mänsklig rättighet.

Vad betyder kulturarv? Vi hoppas att du ska få svar på det i denna utställning. Här kan du även läsa och lyssna på berättelser och få information om författare. Du kan också dela din egen historia om kulturarv, språk eller litteratur. På så sätt bidrar du till vårt gemensamma kulturarv.

 I många arkiv finns framförallt majoritetssamhällets kulturarv. De samlingar som berättar om minoriteter görs oftast av just majoritetssamhällets syn på dem. Därför är det viktigt med nya satsningar på dokumentation och insamling av kulturarvet i samverkan med de nationella minoriteterna.