för mig fanns inget annat val

Utställning

Utställningen är över

27 januari måndag 2020
14 februari fredag 2020
2020-01-27 till 2020-02-14.

En miniutställning till minne av Raoul Wallenberg

Ni får även se en bokutställning för barn och unga som knyter an till Förintelsen.  

Pågår 27/1 - 14/2 

I samarbete med: Levande historia