Bildsamling

2 375 bilder har donerats till biblioteket av fotograf Göran Ekblom, bördig från Kypasjärvi.

Finns på samlingar.se

Målgrupp:

den 26 juni 2018