Demokratimodellen

Ingenting är längre som förut, alla gamla sanningar har tagit slut, sjöng Anders Fugelstad 1970 och skapade då en sommarplåga ljudande från alla radioapparater.

Boken Demokratimodellen handlar om ett ideellt förenings-Sverige som möter helt nya utmaningar ifråga om hur få till engagemang, och nya medlemmar. Det som gör den mest intressant är att den kan ses som en introduktion till vad en gapig kritiker av mer onyanserat slag skulle kalla det politiskt korrekta.

Meningen med föreningen

Boken upptas av meningen med föreningen, medlemsrekrytering och diskuterar ur ett normkritiskt perspektiv huruvida en förening är öppen för alla. Det kan handla om funktionsnedsättningar, etnisk tillhörighet, hudfärg, jämställdhet, sexuell läggning med mera. Diskussionen om makt finns hela tiden närvarande. Och enligt boken finns inte rent fysiska och psykiska hinder för deltagande hos den enskilde, utan alltid i föreningen eller samhällsstrukturen.

Råden för en bättre föreningsverksamhet utgår från exempel och därefter intervjuer av olika föreningsaktiva, projektledare och initiativtagare. Häri finns en tillbakablick på äldre former jämfört med dagens funderingar över gruppdynamik, härskartekniker och självkritik. Föreningslivet har fått sig helt nya uttryck där mycket har ändrats sen förut, där några gamla sanningar tagit slut.

Taggar:

Tipsat av: Kristian Priemel den 16 oktober 2017