Gutenberggalaxens nova

En nova är en exploderande stjärna som kan ge ett oerhört starkt ljus. För 500 år sedan exploderade en litteraturens supernova och den kan upplysa oss än i dag.

Gutenberggalaxen är ett uttryck som har myntats om boktryckarkonstens era, den tid som började för mer än 500 år sedan. Den här boken fick Augustpriset för bästa fackbok 2016.

Här åker vi på en bildningsresa till 1500-talet, tiden för Gutenberggalaxens födelse, en tid som påminner om vår egen. Supernovan är Erasmus av Rotterdam, ett namn som man möjligen bara minns svagt från skolan, men vars inflytande har varit enormt. Erasmusprogrammet, EU: s program för utbytesstudenter, påminner oss om hans tid.

Erasmus är tidens litterära superstjärna, rastlöst aktiv med att skriva, att resa runt i Europa och lära sig nya saker. Var femte bok från 1500-talet är skriven av honom. Han är en folkbildare långt innan begreppet var uppfunnet, han tror att genom kunskap ska människors tillvaro kunna bli bättre.

1500-talet påminner om vår tid

Erasmus tror på samtalet, på dialogen. Han tar inte ställning i tidens många religionsstrider, han tycker att man ska resonera med varandra i stället för att kriga. Hans tankar har präglat hela vår europeiska historia.

Och tiden liknar vår egen. Liksom Erasmus och hans samtida ser vi ett nytt medium, det allsmäktiga nätet, växa fram utan att vi vet varthän det ska bära. Och liksom nätet är ett forum för såväl kunskap som för fördomar, hat och konflikt var den nya boktryckarkonsten det. I tryckt form spreds kunskap och tolerans parallellt med hat och religiös fanatism.

Genom århundraden talar Erasmus stämma om kunskap, förnuft och dialog. I en tid av ”alternativa fakta” skulle det behövas en Erasmus.

Boken finns även att läsa som e-bok.

Nina Burton har tidigare bland annat skrivit Flodernas bok, också den en bildningsresa längs tre stora europeiska floder: Rhen, Rhône och Themsen.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Jan Olofsson den 20 mars 2017