Karma Boulevard

En bok för tonåringar och något äldre som tilltalas av en flytande verklighet som man inte riktigt vet om den är virtuell eller reell, eller vad som i så fall är reellt eller virtuellt.

Vad verkligheten är och de smått oförklarliga företeelserna och händelserna som beskrivs gör att det finns mycket som är mystiskt och obestämbart.

Denna obestämbarhet bildar ramen för Karma Boulevard när den skildrar sökandet efter den som har nyckeln till någon slags makt över det som kallas ”motorvägen”.

Utgiven av Mix förlag 2012

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Kristian Priemel den 20 oktober 2014