Marskalkens minnen

En mycket intressant bok om en fascinerande man, som lyckades räddade det lilla Finland från den Sovjetiska angriparen, och bevara Finland som en självständig nation.

Gustaf Mannerheim skriver om sitt liv.

General i den tsarryska armén före och under första världskriget. Upptäcksresande i Centralasien. Överbefälhavare i Finland under finska inbördeskriget, vinterkriget och fortsättningskriget. Riksföreståndare, statschef och president.

Mannerheim går grundligt igenom sina förehavanden och tankar i ett minst sagt unikt och händelserikt liv. Man kan dock ha invändningar över att han inte i tillräcklig grad väljer att problematisera över inbördeskrigets orsaker och följder. Terrorn och massavrättningarna behandlas icke.

En mycket läsvärd bok i alla hänseenden.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Webbredaktionen den 16 oktober 2014