Rasismen i Sverige - Nyckeltexter 2010-2014

I Kärrtorp attackeras en antirasistisk demonstration av ett trettiotal personer beväpnade med knogjärn och stavar. På en ö i Norge skjuter en person ihjäl 69 personer, efter att ha planterat en bomb i centrala Oslo som dödat 9. Det politiska landskapet och klimatet i Sverige (och än mycket mer i Norden) har förändrats under de senaste tio åren.

Denna volym samlar texter utifrån ett antal teman. Där finns bland annat Sverigedemokraterna i riksdagen, Rasstereotyper, Antiziganismen, Protesterna. Det handlar också om vem (vilket inkluderar de 30-tal skribenterna i boken) som formulerar problembilderna i den strukturella hanteringen av personer med utländskt utseende i förhållande till vilka som är flykting eller papperslösa eller medborgare i Sverige, eller tillhör en speciell etnisk grupp. Här analyseras vilka uttryck och värderingar som leder till klara övertramp eller fanatiska excesser med våldet som följd. Samtidigt definieras rasismen i vardagen. Det senare är mer utmanande än det förra eftersom personlig erfarenhet och tankevärld kan krocka ordentligt med den bild som framförs.

Gemensamt för detta är ett angrepp på stereotypen vithet och dess syn på sig själv som samhällsbevarande och bärande och bättre vetande. Och det är det sprängstoffet dessa texter erbjuder, en eftertanke i en svenskhetens bleka kranka verklighet, en liten nyckel till varför mer än var 10 röst i det senaste riksdagsvalet i konungariket Sverige tillföll ett parti som säger sig värna om allt vad svenskhet är.

Detta är en antologi med texter om rasism som tidigare har publicerats i svensk dagspress, författade av 33 skribenter. Förlaget har även delat ut boken till alla riksdagsledamoter.

Den finns även att läsa som e-bok och du kan låna den direkt genom att klicka på Reservera-knappen.

Natur o Kultur 2014

 

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Kristian Priemel den 10 maj 2015