Romanen om Olof

Klassikernas klassiker i den norrbottniska litteraturen! En levande, realistisk, språkligt mästerlig version av berättelsen om en barndom i fattigdom och övergivenhet och om vägen ut i världen.

"Man placerade honom där han kunde ha det bra och sade många gånger åt honom, att han hade det bra, och han tvivlade inte: han trodde att detta var att ha det bra. Men nästa gång tänkte han: Jag vill inte ha det bra. (...) – Djävlars, djävlars anamma! skrek han. Jag vill inte ha det bra!"

Klassikernas klassiker i den norrbottniska litteraturen! Den självbiografiska Romanen om Olof består av fyra delar: Nu var det 1914, Här har du ditt liv!, Se dig inte om! och Slutspel i ungdomen.

En levande, realistisk, språkligt mästerlig version av berättelsen om en barndom i fattigdom och övergivenhet och om vägen ut i världen. Och vägen går genom hårt arbete, romanen är en av de stora arbetarskildringarna i vår litteratur. Den är ett magnifikt, myllrande och livfullt epos om livet i norra Sverige för hundra år sedan, där rallare har kommit och gått, där nya industrier växer upp, där timret brötar sig i älven och en ny tid randas.

Det talade ordet ger färg åt berättelsen. Eyvind Johnson följer sina gestalter genom att känna deras språk. Det hummas och mumlas, det tas om och gås runt ämnet. Det pratas om trivialiteter, orden svävar i luften ett tag, ringar in tingen liksom på försök. Det som inte sägs svävar i luften och betyder minst lika mycket. De trevande samtalen kan avlösas av mustiga och lögnaktiga skrönor. Varje del innehåller också en längre saga, på folksagans språk.

Lika mycket som det är en arbetarskildring är det en berättelse om längtan. Pojken som inte vill ha det bra söker inte tryggheten. Han vill ut, bort. Det måste finnas något annat, ogripbart i fjärran, ett annat liv. Och den längtan som den hårt arbetande pojken bär liknar vår egen. Vi lämnar Olof just när han tar steget ut, bort: "Han försökte skratta, han satte hatten på sned och försökte vara fri och glad, där han gick, men han kände ångest.".

Bonniers, senaste utgåvan år 2000.

Du kan lyssna på boken som e-bok. För dig med läsnedsättning finns boken som Daisy/Talbok, inläsare Tore Bengtsson. Romanen om Olof finns även som lättläst. Genom att trycka på pilen bredvid knappen Reservera ser du vilka format som finns att låna.

Boken är filmad av Jan Troell under titeln Här har du ditt liv, också som film en klassiker.

Läs om författaren på Norrbottensförfattare.se >>>