Svenskar i krig 1945-2015

Den 19 augusti 1809 i Sävar utanför Umeå stod det sista slaget på svensk mark. Officiellt har inte Sverige varit i krig sedan 1814 då Carl Johan Bernadotte tog (fick) Norge från danskarna.

Så vad gör en svensk man (för det handlar nästan bara om män) som vill ut och strida i ett fullskaligt krig? Här finns unga mäns dragning till konfliktlösning med vapen i hand oavsett egen grundideologi. Ibland verkar inte ens en sådan finnas. De verkar ha sökt sig till olika militära styrkor av mer personliga skäl, eller skäl man inte vill redogöra för.

Böckernas styrka ligger i den raka skildringen av svenska medborgare som sökt sig till, eller hamnat, i krig. Men jag kan bara hålla med det som står i förordet: ”Ibland är det helt enkelt svårt att förstå hur personerna resonerat när man tagit ’värvning’”. Och det gäller speciellt ju närmare nutiden man kommer. 

Boken finns även att läsa som e-bok.

Svenskar i krig är en fortsättning på en tidigare bok utkommen 2004: Svenskar i krig 1914-1945.

 

 

Tags:

Review by: Kristian Priemel Sunday, August 20, 2017