Talböcker och Legimus

Du som har en läsnedsättning har rätt att låna talböcker.

Du kan själv ladda ner talböcker via MTM:s hemsida Legimus eller via deras mobilapp. MTM är myndigheten för tillgängliga medier. Besök oss på biblioteet för att få en inloggning.