Teckenspråkets dag

Idag är en viktig dag för oss alla som är teckenspråkiga, det är Teckenspråkets dag!

Varför just den 14 maj? Riksdagen tog ett historiskt beslut den 14 maj 1981, då man officiellt erkände teckenspråket som dövas första språk. Sverige var först i världen med det och vi blev en förebild för många andra länder som på olika sätt legaliserat teckenspråket. 

Ett eget språk

Det svenska teckenspråket har ett eget teckenförråd, grammatik och lexikon. Själva kärnan i språket är att använda synliga signaler som man tar emot med ögonen. Teckenspråk bygger på samtidiga handrörelser, handformer, ansiktets mimik, blickriktning, munrörelser och kroppshållning. Handalfabetet består av olika handformer vilka motsvarar alfabetets bokstäver. När man bokstaverar ord är det ett lån från svenskan.

Varje land har eget teckenspråk

Döva personer är flerspråkiga. Teckenspråk är modersmålet och svenska och andra språk används parallellt med det svenska teckenspråket. Det finns inte bara ett teckenspråk i världen utan varje land har sitt teckenspråk. Det finns kunskap om ungefär 160 olika teckenspråk i världen. Forskning om svenskt teckenspråk har pågått sedan 1970-talet. Idag har flera länder i världen erkänt sina nationella teckenspråk och det pågår forskning i ett 50-tal olika teckenspråk.

Alla som har teckenspråket som modersmål är inte döva, det finns ungefär 8 000 – 10 000 barndomsdöva och 30.000 teckenspråksanvändare. Idag används begreppet ”teckenspråkiga”, där man räknar in alla som i olika grad behärskar teckenspråk. Då är antalet språkbrukare betydligt fler.

Turkos - teckenspråkets färg

Döva ser sig som en kulturell gemenskap och språklig minoritet där teckenspråk är av central betydelse för gemenskap, självkänsla och kulturella identitet. Genom den identiteten har det skapats en dövidentitet och en dövkultur.

Så den 14 maj är viktig för alla oss teckenspråkiga. När vi firar världens vackraste språk så klär vi oss gärna i färgen turkos som symboliserar gemenskapen kring, och kampen för, teckenspråk.

Text: Desiree Stensdotter, Sjulnäs bibliotek.

Här kan du läsa mer om det arbete som Desiree Stensdotter gör >>>

Bilden till artikeln är hämtad från MTM.

Boktips

 1. Seger

  Subtitle: en dövhistorisk seriebok
  By: Jäderlund, Viktor
  Language:
  Swedish
  Published: 2015
  Classification: Ohfh:k(yb)
  Available as: Book
 2. Teckenspråk till vardags

  Subtitle: cirka 430 tecken på svenskt teckenspråk
  Language:
  Swedish Sign languages
  Published: 2010
  Classification: Fåc
  Available as: Book

Tags:

Written by: Desiree Stensdotter Thursday, May 2, 2019