Tillgänglig webb

Webbredaktionen arbetar med att göra en sådan tillgänglig webb som möjligt. Här berättar vi vad vi gjort och vad vi vill göra.

Det här har vi gjort

 • Talsyntes sedan maj.

 • En gemensam mall för tillgänglighetsguide för alla folkbibliotek i Norrbotten. Tillgänglighetsguiden fokuserar på hur tillgänglig biblioteksrummet är. Guiden togs fram 2015 i samarbete mellan webbredaktion och styrgruppen för Bibblo.se.

 • 2016 bestämde bibliotekscheferna att tillgänglighetsguiderna ska lyftas fram. I alla publicerade arrangemang och utställningar på Bibblo.se länkar till bibliotekens guide. 

 • Webbredaktionen gick utbildning i Klarspråk, anordnad av Funka, december 2016.

 • Låneregler finns på lättläst svenska (både att läsa och lyssna på), teckenspråk och med bildstöd.

Det här gör vi nu

 • Vi ser över hur katalogens innehåll presenteras tillsammans med biblioteken i Norrbotten.

 • Följa upp att det finns länkar till den lokala tillgänglighetsguiden i kalendrarna för Arrangemang och Utställning.

 • Fortsätta arbetet med att se över texterna i portalen så att vi skriver begripligt och är tillgängliga. Det gäller även bilder, rubriker, att vi länkar hela meningar och att länk inte öppnas i nytt fönster.

 • Anger i boktips om titeln finns som talbok.

 • Vi ska fundera på hur om det finns andra sätt att uppmärksamma talböcker och Legimus.se i våra tips.
 • Lyfta filmade boktips. 


Kontakta webbredaktionen om du har tips på hur Bibblo.se kan bli bättre: redaktion@bibblo.se