Tillgänglighetsguide Bergnäsets barn- och ungdomsbibliotek

•  Handikappsparkering: Ja
•  Rullstolsramp: Ja
•  Automatiska dörröppnare: Nej, men kommer under sommaren.
•  Publik miljö: Inga trösklar eller trappor inne i biblioteket.
•  Hiss: Nej, behövs inte.
•  Taktila stråk: Nej
•  Höj- och sänkbara disk/diskar: Ja
•  Handikapptoalett: Ja
•  Ledarhund: Synskadade får medföra ledarhund.
•  Fritt från heltäckningsmattor: Ja
•  Hörselslinga i lokalen: Nej
•  Teckenspråkskunnig personal: Nej
•  Anpassade medier för barn: Lättläst, bok & Daisy, Daisy, böcker med
    TAKK (Tecken Som Alternativ och Kompletterande Kommunikation), böcker och DVD med teckensång
    samt böcker översatta
    till teckenspråk på DVD via Luleå Stadsbibliotek.
•  Anpassade medier för vuxna: Lättläst, Daisy, storstil, punktskrift och
    bok med CD via
    Luleå Stadsbibliotek.
•  Punktskrivare: Nej
•  Daisy-spelare till utlån: Ja, via Luleå Stadsbibliotek.
•  Förstoringsglas: Ja
•  Läsglasögon: Ja
•  Dator/iPad med talsyntes och/eller punktdisplay: Nej