Tyck till om biblioteksverksamheten!

- Remiss om Piteå kommuns biblioteksplan 2020-2023

Piteå kommuns biblioteksplan är en långsiktiga strategisk plan för biblioteksverksamheten i kommunen. Det har nu tagits fram ett förslag på en ny biblioteksplan för perioden 2020-2023. Du kan här vara med och påverka verksamheten vid Piteå bibliotek genom att lämna in synpunkter på förslaget till biblioteksplan.

Skicka dina synpunkter på mejl till johan.soderberg@pitea.se senast den 15 september 2019.

Tags:

Tuesday, August 13, 2019