Ubik

Vad är jaget? Vad är ett medvetande? Går allt detta att manipulera? Vad händer med den så kallade fria viljan? Och vad är en människa egentligen?

By: Dick, Philip K
Language: Swedish
Published: 1991
Borrow me!

En person som sysselsatt sig med sådana frågeställningar är författaren Philip K Dick (1928-1982). Han populariserades i och med filmatiseringen av boken Do androids dream of electric sheep? (1968). Den fick filmtiteln Blade runner (1982) och blev en tämligen hårdkokt historia inspirerad av 1940-talets Film noir – filmer med cyniskt innehåll kring brott, straff och korruptionen i samhället. 

Många noveller och ett antal av hans böcker har filmatiserats och i en del filmer fått ett våldsamt och brutalt innehåll. Philip K Dicks böcker är mer komplexa, de rör sig många gånger i olika medvetandetillstånd, där drömmar kan vara verklighet, och verkligheten en dröm och tiden är en enda röra.

UBIK är en sådan bok. Huvudpersonen är en nerdekad talangscout för ett företag som säger sig motverka eller förhindra de gåvor som en del av mänskligheten fått, nämligen telepatisk förmåga och förmåga att förutsäga framtiden. Många företag med patent- eller andra hemligheter inser att det är ett stort hot. Men under ett uppdrag på månen går allt åt skogen, inklusive tids- och verklighetsuppfattningar.

Till detta kommer ett antal bisarra företeelser. Allt är avgiftsbelagt, till och med kylskåpsdörrarna i lägenheten kräver betalt om man ska öppna dem. Nyligt döda kan hållas vid så pass medvetande att de går att kommunicera med en tid begränsad tid framåt. När tiden börjar gå baklänges (regredierar) och några av huvudpersonens kolleger dör spekulerar huvudpersonen i boken vilt i vad detta beror på.

Philip K Dick led själv av schizofreni och experimenterade med droger på 1960-talet, vilket färgade av sig på många av hans böcker.

Audience:

Tags:

Review by: Kristian Priemel Friday, September 25, 2015