Vad är en nyhet

Fråga 97: Lever Elvis? Kort svar: Det vore en stor nyhet.

Det har kommit ut en rad böcker som tar upp olika ämnesområden och ger runt 100 korta och långa svar på varje fråga. Denna bok handlar om nyheter och tar upp frågor med det gemensamma temat den tredje statsmakten som ofta nyhetsmedier kallas. Det är gjort med glimten i ögat, men har också genomgående den enskilde nyhetsförmedlarens neutralitet för ögonen.

På frågan ”Bör inte reportern stå på den lilla människans sida?” är det korta svaret: ”Absolut inte”. Det längre svarets första mening förklarar det med: ”Reportern ska nämligen inte stå på någons sida”.

Men inget är svart och vitt, utan det handlar om gråzoner. Nyhetsförmedlaren, journalisten, reportern, murveln är den som rapporterar utifrån relevans och etiska föresatser. Och vill avslöja oegentligheter och få det där stora scoopet. Det trots att det korta svaret på frågan om ”Vilket är det största avslöjandet” är ”Något som alla redan vet”.

Det är en av bokens behållningar att bjuda på små kullerbyttor vilket gör att det krävs lite eftertanke. Som till exempel det korta svaret på frågan "Vad betyder ”citationstecken": "Tro det eller ej, men det ska betyda att den som citeras faktiskt sagt det som anförs.”

Audience:

Tags:

Review by: Kristian Priemel Friday, November 25, 2016