Vad betyder det att vara en e-medborgare?

Jo, när vi kan använda olika e-tjänster, söka och använda information på internet och göra vår röst hörd i digitala forum i vår vardag.

Allt fler av samhällets tjänster finns på nätet, allmänt kallade för e-tjänster. Många människor är helt eller delvis utestängda från dessa tjänster. Det vill den landsomfattande kampanjen eMedborgarveckan hjälpa till att ändra på. Biblioteken i Norrbotten är naturligtvis med och är din guide i e-djungeln. 

Det här händer på biblioteken i veckan

Klicka in i vår tipslista

Mer om eMedborgarveckan

Det är en kampanj i hela landet som drivs av Digidelnätverket, länk till hemsidan längre ner.

Med veckan vill Digidelnätverket 

  • öka den digitala delaktigheten
  • öka användningen av och kunskapen om e-tjänster, särskilt om de offentliga
  • skapa ett tillfälle för dialog mellan utvecklare av e-tjänster och de som möter användarna.

En aktuell fråga är också att öka kunskap om källkritik och om hur man kan söka och hantera information på nätet.

Hemsida: www.digidel.se 
Twitter: @Digidel
Facebook: Digidelnätverket