Varför ett Digidelcenter?

Digidelcenter Luleå vill stödja digital delaktighet genom att

  • erbjuda alla aktiviteter kostnadsfritt
  • bedriva samarbeten med kommunala förvaltningar och andra aktörer
  • ge Digidelcenter en synlig, lättillgänglig regelbundet bemannad plats i Stadsbiblioteket
  • erbjuda aktiviteter som har en geografisk spridning - både på Stadsbiblioteket samt på olika platser i kommunen
  • aktiviteter utgår från, och anpassas efter, besökarnas behov och förutsättningar
  • skapa aktiviteter för olika åldrar och olika kunkskapsnivåer
  • göra verksamheten och aktviteterna tillgängliga och välkomnande
  • alla i handledarroll genomgår en introduktion där integritet, säkerhet och sekretess behandlas
  • Digidelcenters resurser och aktiviteter, samt även Stadsbibliotekets Skaparyta där fokus är tekniktillgång, berättande, lärande, lek och gemenskap

 https://lulea.enamnd.se/aktiviteter_Bibblo